Kapellebrug; Actueel

Bekijk op deze pagina de actuele activiteiten en nieuws van de reconstructie van de Gentsevaart in Kapellebrug. De foto laat rioolwerken zien van gemeente Hulst aan een deel van de Gentsevaart.

werkzaamheden riolering gemeente Hulst project Kapellebrug

Voortgang aanpak Traverse Kapellebrug (oktober 2023)

Momenteel bereiden we ons voor op de reconstructie van de Gentsevaart in Kapellebrug. In dit bericht leest u meer over de voortgang hiervan.

Ter voorbereiding op het werken aan de weg zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Denk daarbij aan onderzoek naar onder andere geluid, trillingen, milieu, natuur, bodem en archeologie. Ook zijn de nutsbedrijven gestart met de voorbereiding op het werk aan kabels en leidingen. Tegelijk zijn de verwachte kosten van het project nog een keer berekend. Daaruit blijkt dat de kosten van het project fors zijn gestegen als gevolg van stijgende prijzen in de bouwsector. Een uitschieter is de prijs voor het aanleggen van asfalt.

De kosten zijn nu veel hoger dan verwacht. Daarom zijn we bezig met het uitwerken van verschillende opties waarmee we eventueel kosten kunnen besparen. Uiteindelijk beslissen Provinciale Staten over de opties en hoe verder te gaan met het project Kapellebrug. De planning is dat dit in februari 2024 gebeurt. Op dat moment komt er ook meer duidelijkheid over de start van de werkzaamheden.

Rioolwerken Gentsevaart 

Voor de zomervakantie 2023 vernieuwt de gemeente Hulst op de Gentsevaart in Kapellebrug alvast een deel van de riolering.

Waar gaat de gemeente werken?
Tussen de huisnummers 7 tot 109 aan de zijde van de straat met oneven huisnummers. Ook werken ze in de Stroperstraat. Het overige gedeelte van de riolering vervangt de gemeente volgend jaar tijdens de reconstructiewerken.

Wat gaat de gemeente doen?
De gemeente vernieuwt de riolering door een soort ‘kous’ aan te brengen in de huidige rioolbuis. Door deze methode te gebruiken, is het niet nodig de hele straat open te breken. Dat moet maar op enkele plaatsen. Hierdoor is er minder hinder. De klus is ook veel sneller klaar.

Wanneer gaat de gemeente dat doen?
Ze starten met het renoveren van de rioolbuizen. Dit doen ze van 1 juni tot 16 juni. Hierna renoveren ze de rioolputten. Het renoveren van de rioolputten is eind juli 2023 klaar.

Is er verkeershinder?
Tijdens de werkzaamheden sluiten ze het fietspad steeds voor een deel af. Het doorgaande verkeer op de Gentsevaart verloopt dan op die plaats via één rijstrook voor beide rijrichtingen. Dit gebeurt onder begeleiding van verkeersregelaars. Fietsers rijden op de vrijgemaakte zijde van de rijbaan. Op deze manier kan het fietsverkeer veilig passeren.

Nieuwsbrief mei 2023

De vierde nieuwsbrief hebben we eind mei huis-aan-huis bezorgd bij omwonenden van de Gentsevaart. In deze nieuwsbrief geven we u een inkijkje in het traject voorafgaand aan de uitvoering. U krijgt een update over het kunstobject op de rotonde, de werkzaamheden aan de kabels en leidingen en de riolering. Tot slot spreken we met experts van de gemeente Hulst en de Provincie over de openbare verlichting langs de Gentsevaart.

Bekijk de nieuwsbrief

Verkeershinder net over de grens bij Kapellebrug

Passeert u vaak de grens bij Kapellebrug? Wees dan voorbereid. Het Belgische Agentschap Wegen & Verkeer voert vanaf 13 maart tot en met 7 april 2023 werkzaamheden uit. Die zorgen voor verkeershinder.

Waar zijn de werkzaamheden?
De werkzaamheden zijn op het gedeelte tussen de rotonde op de grens in Kapellebrug en de eerste rotonde aan de Expressweg. Ook voert het Agentschap Wegen & Verkeer werken uit op het deel tussen de tweede rotonde aan de Expressweg en de verkeerslichten aan Drieschouwen. Dat is de weg richting Sint-Niklaas. Het wegdek op deze weggedeelten is in slechte staat. Het Agentschap Wegen & Verkeer gaat die vernieuwen. Het is in totaal zo’n 2,5 kilometer asfalt.

Wanneer zijn de werkzaamheden?
De werken gebeuren in drie fasen:
Fase 1: 13 maart tot en met 19 maart
Fase 2: 20 maart tot en met 2 april
Fase 3: 3 april tot en met 7 april

Wat zijn de verkeersmaatregelen?
Fase 1: deel tussen tweede rotonde aan de Expressweg en de verkeerslichten aan Drieschouwen volledig afgesloten.
Fase 2: deel tussen rotonde Kapellebrug en eerste rotonde aan de Expressweg: richting België afgesloten; richting Nederland open.
Fase 3: deel tussen rotonde Kapellebrug en eerste rotonde aan de Expressweg: volledig afgesloten.
Tijdens alle fasen zijn de rotondes bereikbaar. Die zijn niet afgesloten.

Hoe zijn de omleidingen?
Het Agentschap Wegen & Verkeer zorgt voor omleidingsroutes.

Fase 1: omleiding via de B-weg naast de Expressweg, Kluizendijkstraat, Reepstraat en Drieschouwen.
Fase 2: voor verkeer richting België omleiding via De Klinge
Fase 3: omleiding via De Klinge.

Tijdens fase 2 en 3 is de omleiding voor vrachtverkeer via de Expressweg – op/afrit  Zelzate/Terneuzen. Vrachtverkeer lichter dan 3,5 ton kan de plaatselijke omleiding volgen.

Info of vragen?
Meer informatie over deze werken vindt u op www.wegenenverkeer.be/stekene
Voor vragen kunt u terecht bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen via www.meldpuntwegen.be

Inloopavond bedrijven

Woensdag 18 januari 2023 organiseerden we een inloopavond voor bedrijven uit gemeente Hulst. De bijeenkomst vond plaats in De Bourgondiër in Hulst. Tijdens deze avond informeerden we bedrijven – die in de omgeving van de Gentsevaart liggen – over de geplande werkzaamheden en omleidingsroutes. Medewerkers van de Provincie Zeeland en gemeente Hulst waren aanwezig om uitleg te geven. Uiteraard konden aanwezigen ook vragen stellen. 

Nieuwsbrief december 2022

De derde nieuwsbrief hebben we begin december huis-aan-huis bezorgd bij omwonenden van de Gentsevaart. In deze nieuwsbrief delen we de uitkomsten van een aantal afgeronde onderzoeken. We maken goed nieuws bekend over het riool. We informeren u over de inloopavond voor bedrijven op 18 januari. Daarnaast komt u meer te weten over de kabels en leidingen die onder de grond liggen. Lees daarvoor het interview met DNWG in de nieuwsbrief.

Bekijk de nieuwsbrief

Uitzending Omroep Hulst

Gedeputeerde Van der Maas en Wethouder Depauw waren te gast bij het programma 'Aan Tafel Bij' van Omroep Hulst. Marco van Dorst ging met de bestuurders in gesprek over de werkzaamheden aan de Gentsevaart. De uitzending werd eind juni op tv uitgezonden. 

Bekijk de uitzending

Nieuwsbrief juni 2022

De tweede nieuwsbrief hebben we midden juni huis-aan-huis bezorgd bij omwonenden van de Gentsevaart. In deze nieuwsbrief kunt u zien wat we van plan zijn om de situatie bij Mangnus veiliger te maken. Een onderzoekbureau onderzoekt de opbouw van de bodem en de kwaliteit van het grondwater. Lees het interview met projectleider Niels Gelderland voor alle ins en outs over het onderzoek. Daarnaast komt u meer te weten over de planning van de reconstructie.

Bekijk de nieuwsbrief

Bodem- en asfaltonderzoek

De voorbereidingswerkzaamheden voor de reconstructie zijn eind mei 2022 gestart. Één van die voorbereidingswerkzaamheden zijn het bodemonderzoek en het asfalt-en funderingsonderzoek van ABO-Milieuconsult. Tijdens de onderzoeken kijkt het onderzoeksbureau naar de kwaliteit van de grond en het grondwater van de Gentsevaart. Ze onderzoeken ook de kwaliteit van het asfalt en de fundering. Dit is nodig zodat wij weten of er verontreinigingen aanwezig zijn en of we maatregelen moeten nemen tijdens de werkzaamheden.

Goedkeuring Definitief Ontwerp

Op 20 mei hebben Provinciale Staten het definitief ontwerp goedgekeurd. 

Bekijk het definitief ontwerp en de toelichting bij het definitief ontwerp

Informatiebijeenkomst omwonenden

3 februari 2022 organiseerden we een digitale informatiebijeenkomst over de plannen voor de reconstructie van de Gentsevaart. Alle belanghebbenden kregen informatie over het project en konden vragen stellen aan het projectteam.

Projectleider van Provincie Zeeland Michiel Schaap liet het nieuwe ontwerp zien aan de hand van een 3D-filmpje. Sebastiaan Millenaar, projectleider van Gemeente Hulst, lichtte de werkzaamheden aan het riool toe. Daarnaast vertelde Monique Ekkebus in haar rol als omgevingsmanager van Provincie Zeeland meer over het contact met de omgeving en de nutsbedrijven. 

Bekijk de uitzending hier terug

Nieuwsbrief januari 2022

De eerste nieuwsbrief hebben we half januari huis-aan-huis bezorgd bij omwonenden van de Gentsevaart. In deze eerste nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de reconstructie van de Gentsevaart. We informeren u over de plannen en de acties die we gaan ondernemen. We nodigen u uit voor de eerste informatiebijeenkomst op 3 februari. Daarnaast gaan we in gesprek met gedeputeerde Van der Maas en wethouder Depauw. U leest het interview in deze nieuwsbrief.

Bekijk de nieuwsbrief