Reconstructie/aanpak Traverse Kapellebrug (N290)

Provincie Zeeland werkt aan duurzaam veilige provinciale wegen, zodat onze steden, dorpen en de kust optimaal bereikbaar blijven. Zo gaan we de Gentsevaart door Kapellebrug, ook wel Traverse Kapellebrug ( zie foto) genoemd, reconstrueren. Het doel van de reconstructie is het creëren van een vlotte en veilige route die de leefbaarheid in het dorp ten goede komt.

Luchtfoto van de Traverse Kapellebrug Noordzijde

De Traverse Kapellebrug is onderdeel van de Provinciale weg (N290), die de verbinding vormt tussen de N62 ten zuiden van Terneuzen en de Nederlands-Belgische grens bij Kapellebrug. Het is een drukke weg door Kapellebrug met veel woningen en bedrijven langs beide kanten. In het weekend gaan veel dagjesmensen via de Gentsevaart naar Hulst. Ook halen heel wat mensen boodschappen bij de verschillende winkels aan de Gentsevaart. Door de verkeersdrukte en het vrachtverkeer, ervaren omwonenden regelmatig hinder. Bovendien wordt er te hard gereden en dit levert samen met de verkeersdrukte onveilige situaties op voor met name fietsers en voetgangers.

Kaart met ligging traverse Kapellebrug; Ligt ten zuidoosten van Sint-Janssteen, in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen

De Traverse Kapellebrug zit constructief aan het einde van de levensduur en wordt daarom volledig gereconstrueerd. Er komt zodoende een nieuwe weg op de bestaande locatie. We maken hierbij gelijk gebruik van de mogelijkheid om de weg binnen de bebouwde kom van Kapellebrug opnieuw in te richten. We zetten daarbij in op de verbetering van de verkeersveiligheid en het beperken van de hinder zonder dat dit ten koste gaat van de doorstroming.

In mei 2022 zijn de voorbereidingswerkzaamheden gestart. Deze werken zullen naar verwachting tot maart 2024 duren. In april 2024 kunnen we dan overgaan op de daadwerkelijke uitvoering.

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie en de voorbereiding van de reconstructie van Traverse Kapellebrug en hoe de Provincie daarbij de stakeholders wil informeren en betrekken. Ook vindt u hier documenten en contactgegevens voor nadere informatie.