Zanddijk; planning

Provinciale Staten hebben in november 2020 een besluit genomen over het realiseren van een veilige en vlotte verbinding van en naar Yerseke via het aanpassen van de bestaande N673 Zanddijk-Molendijk

Verkeerssituatie op de Zanddijk

Planning

In de eerste helft van 2022 is een projectplan en voorlopig wegontwerp gemaakt. Hierover zijn Provincie Zeeland, gemeente Reimerswaal, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat in gesprek gegaan met de omgeving. De inbreng van de omgeving is meegenomen in het definitieve ontwerp. 

Eind 2022 hebben Provinciale Staten het definitieve plan en de kredietaanvraag goedgkeurd. Nu kan de voorbereidende fase starten. Denk aan de bestemmingsplanprocedure, aanvullende onderzoeken, vergunningaanvragen en grondverwerving.

Deze stappen duren bij elkaar wel een aantal jaar. De werkzaamheden worden naar verwachting tussen 2025 en 2027 uitgevoerd.