Zanddijk; planning

hebben in november 2020 een genomen over het realiseren van een veilige en vlotte verbinding van en naar Yerseke via het aanpassen van de bestaande N673 Zanddijk-Molendijk

Verkeerssituatie op de Zanddijk

Planning

In de eerste helft van 2022 is een projectplan en voorlopig wegontwerp gemaakt. Hierover zijn Provincie Zeeland, gemeente Reimerswaal, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat in gesprek gegaan met de omgeving. De inbreng van de omgeving is meegenomen in het definitieve ontwerp. 

Eind 2022 hebben het definitieve plan en de kredietaanvraag goedgekeurd. De Zanddijk BV maakt samen met gemeente Reimerswaal een nieuw bestemmingsplan. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken en vergunningen nodig op het gebied van onder andere milieu, bodem, natuur en geluid. In 2023 wordt gestart met het verwerven van de benodigde gronden en opstallen. De perceel eigenaren worden persoonlijk hierover benaderd. Hierna start de uitvoering van het project. Afhankelijk van eventuele procedures zijn de wegen naar verwachting vóór eind 2027 aangepast.