Veilig en vlot naar Yerseke

Provincie Zeeland werkt aan duurzaam veilige provinciale wegen, zodat onze steden, dorpen en de kust optimaal bereikbaar blijven. Tussen de Rijksweg A58 en de kern Yerseke zorgen we ook voor een veilige en vlotte verbinding.

Verkeerssituatie op de Zanddijk

Uitnodiging omgevingsdialoog ontwerp Zanddijk-Molendijk (N673)

Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over het ontwerp en mee te denken over zaken die volgens u beter kunnen. Dit kan op verschillende manieren en momenten. Op de pagina Uitnodiging omgevingsdialoog leest u hier meer over.

Uitnodiging omgevingsdialoog

De Zanddijk-Molendijk is de belangrijkste toegangsweg van en naar Yerseke en de bedrijventerreinen. De weg is onveilig: smal en onvoldoende geschikt voor de huidige verkeersdrukte. Provincie Zeeland wil dit oplossen en de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren. Daarom zorgen we voor een nieuwe, veilige route naar Yerseke: we verbreden de bestaande Zanddijk, passen de rotonde Nishoek aan, richten de Molendijk in als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km per uur en leggen een nieuwe verbindingsweg van de Zanddijk naar bedrijventerrein Olzendepolder in Yerseke aan.

Na jarenlang onderzoek, alternatieven uitwerken en overleg hebben Provinciale Staten in november 2020 een besluit genomen: er komt een nieuwe weg naar Yerseke en haar bedrijventerreinen via het bestaande tracé. De huidige Zanddijk en Molendijk worden aangepast, zodat een totaaloplossing komt voor de knelpunten. Een investering van zo’n 60 miljoen euro. Met het besluit van Provinciale Staten is de koers bepaald.