Zanddijk; Proces en aanpak

Provinciale Staten hebben in november 2020 besloten om de huidige route vanaf de Rijksweg A58 naar Yerseke aan te pakken en een goede ontsluiting te maken van de industriegebieden in Yerseke. Dit project heeft een grote impact op de omgeving. Het voorlopig ontwerp is in de zomer van 2022 besproken met direct omwonenden, weggebruikers, lokale bedrijven en belangenorganisaties. Het definitief ontwerp is nu klaar. Het plan en budget zijn half december goedgekeurd door Provinciale Staten. 

Verkeerssituatie op de Zanddijk

Eén bestemmingsplan

In eerste instantie was het de bedoeling om de bestaande weg in twee fasen aan te pakken. Er is nu gekozen voor een totaalaanpak met één bestemmingsplan voor het gehele werk. Alle onderdelen van het wegontwerp worden dan ongeveer gelijktijdig uitgevoerd. Provincie en gemeente Reimerswaal stellen samen het bestemmingsplan op. Het bestemmingsplan wordt daarna ter inzage gelegd en dan kan iedereen daarop reageren. Beroepsprocedures kunnen tot vertraging leiden.

Proces

Op 22 juli 2022 hebben Provinciale Staten ingestemd met het projectplan N673 (Zanddijk-Molendijk). Hierin stond een voorlopig wegontwerp, dat in de zomer van 2022 is besproken met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Er zijn suggesties gedaan om het ontwerp te verbeteren. Deze zijn verwerkt in het Definitief Ontwerp. 

Op 16 december 2022 hebben de Statenleden het plan met bijbehorend budget goedgekeurd. In 2023 start de procedure voor het bestemmingsplan en ander voorbereidend werk.

Naar verwachting worden de werkzaamheden uitgevoerd tussen 2025 en 2027, afhankelijk van hoe vlot eventuele procedures verlopen.

Omgevingsdialoog

In de periode van 28 juli tot en met 12 oktober 2022 heeft de omgeving meegedacht met de plannen voor de Zanddijk-Molendijk. Dit kon op verschillende manieren: door het bezoeken van een informatieavond of een van de werksessies, door een e-mail te sturen, te bellen, een 1-op-1 gesprek of door het reactieformulier in te vullen. De informatieavond en de werksessies zijn bezocht door bewoners en bedrijven uit Yerseke en Kruiningen, overheden en maatschappelijke organisaties. In totaal zijn er 117 reacties binnengekomen op het ontwerp. De reacties uit de omgevingsdialoog zijn opgenomen in een nota van antwoord en allemaal voorzien van een antwoord. Op basis van de reacties is een aantal wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd.