Veel jongeren weten niet wat een Provincie allemaal doet

Junior Communicatieadviseur Olivier Hanemaaijer en Communicatieadviseur Jongerenparticipatie Kim Snouwaert waren in 2022 de gezichten achter jongerennetwerk Jouw Zeeland. Zij organiseerden afgelopen jaar de tweede editie van het jongerenparlement voor jongeren van 15 tot 19 jaar.
 

Olivier Hanemaaijer en Kim Snouwaert op de vloer van de Statenzaal met Speelblokken van het Provinciespel

Jouw Zeeland

De Provincie Zeeland begon het jongerennetwerk Jouw Zeeland vijftien jaar geleden voor jongeren tussen de twaalf en drieëntwintig jaar. Als antwoord op de wens meer Zeeuwse jongeren bij politiek en democratie te betrekken. De Provincie wil graag jongeren betrekken bij provinciaal beleid en laten meedenken over allerlei onderwerpen. In vijftien jaar tijd zijn er daarvoor allerlei jongerendebatten en denktanksessies gehouden. In 2021 organiseerde de Provincie voor het eerst een Zeeuws jongerenparlement. In november 2022 vond het tweede jongerenparlement plaats.

Het Zeeuws Jongerenparlement

“Het jongerenparlement vond begin november plaats, maar we zijn er bijna een jaar lang mee bezig geweest. Het begint met vragen als: over welke onderwerpen willen jongeren meepraten? Wat waren de reacties op het eerste jongerenparlement? Welke onderdelen moeten er in die twee dagen zitten?”, vertelt Kim. Het vorige jongerenparlement ging over klimaat en de arbeidsmarkt. ‘Wonen voor jongeren in Zeeland’ bleek een onderwerp dat jongeren bezighield, dus werd dat het thema van dit jaar.

Jongeren gaven na het eerste jongerenparlement aan graag meer afwisseling in het programma van de tweedaagse te willen. Kim en Olivier gingen daarmee aan de slag. Kim keek naar de grotere lijnen en onderhield de contacten. Olivier regelde de sociale media, maakte de uitnodigingen en posters. Sinds 1 maart afgelopen jaar zijn ze een topteam! “We werken veel samen en hebben dagelijks contact”, vertelt Kim.

"De jongeren waren erg enthousiast en kwamen met goede ideeën"

Terugblik

De twee dagen in november waren een succes. De jongeren kregen een presentatie van mensen uit de bouw en ze lunchten met de gedeputeerden. Ook bezochten ze drie plekken in Zeeland: het Scheldekwartier in Vlissingen, waar een groot nieuwbouwproject is, de Tiny houses nabij Sint Laurens en de Woongaard in Serooskerke, waar duurzame en ecologische woningen in aanbouw zijn.

De tweede dag gaf een collega van Provincie Zeeland verder toelichting op de taken van de Provincie. De jongeren gingen die dag ook volop met elkaar in debat over thema’s rondom wonen. En samen met hoogleraar huisvestigingssystemen Peter Boelhouwer van de TU Delft formuleerden jongeren aanbevelingen voor de Provincie Zeeland.

Olivier: “Jongeren gaven duidelijk aan dat ze het belangrijk vinden dat als mensen een huis kopen ze er ook zelf in gaan wonen. Daarnaast kwam het aanmoedigen om duurzaam te bouwen vaak ter sprake. Maar ook originelere ideeën, zoals om jong en oud samen te huisvesten en zo elkaar op verschillende terreinen te kunnen helpen.” Kim: “De jongeren waren erg enthousiast en kwamen met goede ideeën. Wij maken daar een overzicht van voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.”

Olivier: “We ontvangen vaker studenten op de Abdij. Zo zijn er klassen uit het voortgezet onderwijs en het MBO dit jaar langs geweest om het Provinciespel te spelen. En we zien geregeld nieuwe jongeren aanschuiven bij denktanksessies en debatten. Ook bezoeken gedeputeerden scholen (GS in de klas) en onderhouden we nauwe contacten met docenten”, vult Kim aan.

“Dit is mijn eerste baan. Vorige jaar viel ik zelf nog onder de doelgroep van Jouw Zeeland”, vertelt Olivier. Als tiener wisten zowel Olivier al Kim niet precies wat een Provincie deed. Door Jouw Zeeland kunnen we jongeren meenemen in wat een Provincie doet. Kim: “Het is wel een uitdaging om jongeren bij het werk van de Provincie Zeeland te betrekken. We hebben nu meer dan 100 leden, maar we willen daar volgend jaar zeker meer van maken!”