Jouw Zeeland; Agenda

Hieronder vind je de afgelopen en geplande activiteiten van Jouw Zeeland. 

Jongeren in de statenzaal

Binnenkort

Denktanksessie diversiteit en inclusie

Op woensdag 19 april organiseren we van 16:00 tot 18:30 uur een denktanksessie over diversiteit en inclusie. Welke vooroordelen ervaar jij zelf bij het zien van anderen? Wat vind jij dat er moet veranderen om een inclusieve samenleving te stimuleren? En hoe zorgen we volgens jou voor meer gelijkwaardigheid en minder discriminatie? Ga met het Anti Discriminatie Bureau Zeeland en verschillende experts in gesprek over dit belangrijke thema.
 

Beeldmerk inclusieweek Zeeland

Terugblik

01 t/m 03-03-2023 Model European Parliament

Van woensdag 1 maart tot en met vrijdag 3 maart vond het Model European Parliament plaats. Er deden maar liefst zeven scholen mee. Gedeputeerde Anita Pijpelink opende het MEP. Het Model European Parliament is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Tijdens het MEP krijgen jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. Acht Zeeuwse delegatieleden én een voorzitter vertegenwoordigen Zeeland in oktober tijdens de nationale-mep conferentie.

Model European Parliament 2023

01-02-2023 Denktanksessie mobiliteit

Op woensdag 1 februari vond de denktanksessie over het vervoerssysteem van de toekomst plaats. Twaalf deelnemers kwamen naar de Abdij om met elkaar en drie experts in gesprek te gaan. De thema's flextaxi, communicatie, schoolmobiliteitshubs en Bus Rapid Transit (BRT) stonden centraal. De deelnemers gingen in groepjes in gesprek over de verschillende thema's. Aan het einde presenteerden de groepjes hun ideeën aan elkaar en de experts.

Deelnemers denktanksessie Jouw Zeeland over mobiliteit

30-01-2023 Op weg naar Het Lagerhuis

Op maandag 30 januari 2023 vond een nieuwe editie van Op weg naar Het Lagerhuis plaats. Leerlingen van de onder- en bovenbouw van het Calvijn College, CSW van de Perre, Pontes Het Goese Lyceum, Ostrea Lyceum en het Lodewijk College gingen de strijd met elkaar aan. Het Ostrea Lyceum ging er na een spannende finale met de winst vandoor. De beste speech werd gegeven door Sofia Goubert van Pontes Het Goese Lyceum.

Finale debat Op weg naar Het Lagerhuis

10-12-2022 World Schools Academy

Op zaterdag 10 december vond het World Schools Academy plaats, het WK debatteren. Gedeputeerde Harry van der Maas opende het WSA. De deelnemers kregen een workshop debatteren en gingen vervolgens in meerdere rondes met elkaar in debat over verschillende onderwerpen.

Gedeputeerde Van der Maas opent het WSA

07-12-2022 Denktanksessie Provinciale Statenverkiezingen + eindejaarsbijeenkomst

Op woensdag 7 december vond een tweedelige bijeenkomst plaats. Het eerste deel stond in teken van de Provinciale Statenverkiezingen. De jongeren gingen aan de slag met de vraag: waarom zou je wel of niet stemmen voor de verkiezingen van maart 2023. Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van een gezellige ontmoeting om het jaar af te sluiten. Hoe keken de jongeren terug op 2022 en waar willen ze in 2023 over meepraten? Onder het genot van een hapje en een drankje ging gedeputeerde Harry van der Maas hier met de jongeren over in gesprek.

Gedeputeerde Harry van der Maas in gesprek met jongeren

22-11-2022 Denktanksessie Regionale Energiestrategie (RES 2.0)

Op dinsdag 22 november gingen 15 jongeren in gesprek over de Regionale Energiestrategie (RES 2.0). De thema's gebouwde omgeving en mobiliteit, elektriciteit en participatie stonden centraal. Gedeputeerde Jo-Annes en experts waren aanwezig om de jongeren te ondersteunen en in gesprek te gaan over dit belangrijke onderwerp.

Denktanksessie RES 2.0

09-11-2022 Provinciaal Jeugddebat

Op 9 november vond het Provinciaal Jeugddebat plaats. 40 jongeren namen in de Statenzaal de zetels van de Zeeuwse politici in en lieten hun stem horen. De jongeren probeerden om Statenleden Gerwi Temmink, Ralph van Hertum en Eddy Heerschop te overtuigen van hun ideeën en inzichten. De onderwerpen van dit jaar waren: stikstof, kernenergie, jongerenparticipatie en verkeersveiligheid.

Provinciaal Jeugddebat

2&3-11-2022 Het Zeeuws Jongerenparlement

Op 2 en 3 november vond het Zeeuws Jongerenparlement plaats. 20 jongeren hebben zich tijdens deze tweedaagse verdiept in het thema wonen. Om een goed beeld te krijgen van het thema gingen de jongeren net als echte Statenleden op 'werkbezoek' in de provincie. Verder waren er inspirerende gastsprekers, stond er een ontmoeting met de gedeputeerden op het programma en was er genoeg ruimte om met elkaar in debat te gaan. De stem van de jongeren kreeg vorm door de twaalf aanbevelingen die ze opstelden en op dag twee aan gedeputeerde Van der Maas overhandigden. 

Het Zeeuws Jongerenparlement 2022

29-09-2022 Denktanksessie toerisme

Jongeren gingen met elkaar en gedeputeerde Dick van der Velde, Diana Korteweg (HZ kenniscentrum Kusttoerisme), Rosemarijn de Jong (HISWA-RECRON), Anne de Kam (hotel Villa Magnolia) en Melissa Geerse-Poppe (mini-camping Innerduyn) in gesprek over toerisme in Zeeland. De bijeenkomst vond plaats bij Boulevard 17 in Vlissingen.

Ze bespraken onder andere het ideaalplaatje voor het toerisme in Zeeland in 2030. Verder zijn er ook goede ideeën bedacht om de toerismebranche aantrekkelijker te maken als werkgever.

Denktanksessie toerisme gedeputeerde Dick van der Velde

12-05-2022 Provinciespel

Op 12 mei vond voor de eerste keer het Provinciespel plaats in de Provinciale Statenzaal. Studenten van Scalda richtten tijdens het spel hun eigen partijen op en namen spelenderwijs besluiten over de inrichting van Zeeland.

Provinciaal Statenlid Gerwi Temmink was aanwezig om de studenten tijdens het gehele spel te ondersteunen. Aan het einde van het spel sloot gedeputeerde Jo-Annes de Bat ook aan om in gesprek te gaan met de jongeren. Zo leerden ze waarover en hóe de Provincie besluiten neemt.

Bestuurders in gesprek met studenten tijdens Provinciespel

28-03-2022 Denktanksessie groene schoolpleinen

Zestien jongeren, waaronder studenten van de HZ University of Applied Sciences en Finding Roots, gingen in groepjes met elkaar en gedeputeerde Anita Pijpelink in gesprek om te brainstormen over hun ideale groene schoolplein.

Er zijn veel interessante ideeën bedacht! Zo is er bijvoorbeeld de behoefte aan een beboste omgeving met planten, een ontmoetingsplek voor studenten en een wateropslag systeem om het regenwater op te vangen en door te laten stromen naar een vijver. 

Denktanksessie groene schoolpleinen

22-02-2022 Denktanksessie coronapandemie

OMT-lid en kinderarts Károly Illy schoof aan om meer te vertellen over de fysieke en mentale gevolgen van corona bij jongeren. 

Daarnaast waren gedeputeerden Harry van der Maas en Jo-Annes de Bat aanwezig. Directeur van GGD Zeeland Joke Gaemers en voorzitter van Economic Board Zeeland Marinus Schroevers schoven ook aan. 

Károly Illy

21-02-2022 Op Weg Naar Het Lagerhuis

Leerlingen van CSW van de Perre, Ostrea Lyceum, Lodewijk College, Pontes en de bovenbouw en onderbouw van het Calvijn College gingen de strijd aan om de finaleplek! CSW won! De beste speech was van Jantine van het Calvijn College.

Op Weg Naar Het Lagerhuis 2022

04-10-2021 Denktanksessie energietransitie en economie

Op maandagavond 4-10-2021 vond de denktanksessie energietransitie en economie plaats. 

Denktanksessie energietransitie en economie

29&30-09-2021 Het Zeeuws Jongerenparlement

Het Zeeuws Jongerenparlement vond plaats op 29 en 30 september. De tweedaagse is een combinatie van een  denktankbijeenkomst en een debat. Tijdens deze tweedaagse volgde de jongeren inhoudelijke sessies over een aantal thema’s en gaan hierover met elkaar in debat.

Harry van der Maas met deelnemers

15-07-2021 Denktanksessie verkeersveiligheid

Jongeren gingen samen met gedeputeerde Harry van der Maas en inhoudelijk betrokken ambtenaren digitaal aan tafel. Zij gingen in gesprek over hoe we ons gedrag in het verkeer positief kunnen beïnvloeden en hoe we goed gedrag kunnen stimuleren.

Jongeren in gesprek