Vergadering Commissie Economie 3 juni 2022

Datum: 3 juni 2022
Starttijd: 14:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  1. Brief GS van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  2. Brief GS (bijlage - Risicoparagraaf) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  3. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Natuurpakket Westerschelde) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  4. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Traverse Kapellebrug) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  5. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Waterdunen) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  6. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Zanddijk) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  7. Vragen en antwoorden PvdA Brief GS van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
 6. Brief GS van 2022 maart 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen voortgang per 1-10-2021 - 133329
  1. Brief GS van 2022 maart 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen voortgang per 1-10-2021- 133329
  2. Brief GS (bijlage - brief van Terneuzen) van 2022 maart 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen voortgang per 1-10-2021- 133329
  3. Vragen en antwoorden CU Brief GS van 2022 maart 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen voortgang per 1-10-2021 - 133329
  4. Vragen en antwoorden VVD Brief GS van 2022 maart 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen voortgang per 1-10-2021 - 133329
 7. Brief GS van 15 maart 2022 over informeren over onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III - 129642
  1. Brief GS van 15 maart 2022 over informeren over onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III - 129642
  2. Brief GS (bijlage - brief aan Minister LNV) van 15 maart 2022 over informeren over onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III - 129642.pdf
  3. Brief GS (bijlage- brief LNV) van 15 maart 2022 over informeren over onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III - 129642 - AVG-AP.pdf
 8. Brief SER Zeeland van 5 mei 2022 over ontbinding SER Zeeland (met bijlagen) - 149990
  1. Brief GS van 24 mei 2022 inzake ontbinding SER-Zeeland - 157578
   1. Brief GS van 24 mei 2022 inzake ontbinding SER-Zeeland - 157578
   2. Brief (bijlage - brief SER Zeeland) GS van 24 mei 2022 inzake ontbinding SER-Zeeland - 157578
  1. Brief (inclusief bijlage) 5 mei 2022 van -SER Zeeland over ontbinding SER Zeeland - 149990
 9. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Economie van 3 juni 2022
 10. Concept besluitenlijst commissie Economie van 22 april 2022
  1. (concept) Besluitenlijst Commissie Economie 22 april 2022
 11. Volgende vergadering: 1 juli 2022 om 13.30u
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Brief GS van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  1. Brief GS van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  2. Brief GS (bijlage - fiche Groeifonds) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  3. Brief GS ( bijlage - 2-pager-Idee aanvraag NGZ) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  4. Brief GS (bijlage - Rail Ghent-Terneuzen) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
 15. Brief GS van 10 mei 2022 over SER advies hybride werken - 151277
  1. Brief GS van 10 mei 2022 over SER advies hybride werken - 151277
  2. Brief GS (bijlage - advies) van 10 mei 2022 over SER advies hybride werken - 151277
 16. Brief GS van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma 2022-2024 - 151274
  1. Brief GS van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma 2022-2024 - 151274
  2. Brief GS (bijlage Toekomstbeeld) van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma - 151274
  3. Brief GS (bijlage financiële consequenties) van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma - 151274
  4. Brief GS (bijlage meerjarenprogramma) van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma - 151274
 17. Brief burger (Kerngroep Tij) van 2 mei 2022 aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over duurzame Zeeuwse industrie - 153719
  1. Brief burger (Kerngroep Tij) van 2 mei 2022 aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over duurzame Zeeuwse industrie - 153719
  2. Brief (bijlage - mail burger van 16 mei 2022) burger (Kerngroep Tij) van 2 mei 2022 aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over duurzame Zeeuwse industrie - 153719
  3. Brief (bijlage - PZC artikel) burger (Kerngroep Tij) van 2 mei 2022 aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over duurzame Zeeuwse industrie - 153719
  1. Brief GS van 27 mei 2022 over uitval diensten vanwege ziekte - 157742

Laatste wijziging 17-06-2022 23:42:19