Vergadering Commissie Economie 3 juni 2022

Datum: 3 juni 2022
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Bijgewerkte toezeggingenlijst
 6. Concept besluitenlijst commissie Economie van [datum]
 7. Volgende vergadering:
 8. Sluiting
 9. Ingekomen stukken ter kennisneming
 10. Brief GS van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388.pdf
  1. Brief GS van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  2. Brief GS (bijlage - fiche Groeifonds) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  3. Brief GS ( bijlage - 2-pager-Idee aanvraag NGZ) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  4. Brief GS (bijlage - Rail Ghent-Terneuzen) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
 11. Brief GS van 10 mei 2022 over SER advies hybride werken - 151277
  1. Brief GS van 10 mei 2022 over SER advies hybride werken - 151277
  2. Brief GS (bijlage - advies) van 10 mei 2022 over SER advies hybride werken - 151277
 12. Brief GS van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma 2022-2024 - 151274
  1. Brief GS van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma 2022-2024 - 151274
  2. Brief GS (bijlage Toekomstbeeld) van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma - 151274
  3. Brief GS (bijlage financiële consequenties) van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma - 151274
  4. Brief GS (bijlage meerjarenprogramma) van 10 mei 2022 over Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en Projectsubsidie TUA-Programma - 151274

Laatste wijziging 16-05-2022 22:51:29