16.500 woningen erbij in Zeeland

13 oktober 2022
|
Nieuws
Ondertekenen woningbouwafspraken

Alle provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. Zeeland gaat de komende 8 jaar 16.500 woningen bouwen.

In heel Nederland komen er de komende 8 jaar 900.000 nieuwe woningen bij. Twee van de drie nieuwe huizen vallen in de categorie betaalbaar.

Gedeputeerde Dick van der Velde ondertekende donderdag 13 oktober 2022 de provinciale woningafspraken in Den Haag: “We hebben de afgelopen maanden uitgebreid gesproken met gemeenten en marktpartijen, voor een haalbaar en realistisch bod. De conclusie is dat we om 16.500 woningen te kunnen bouwen voldoende plannen hebben, dus we kunnen aan de slag in Zeeland. Maar dit kan alleen als er duidelijkheid en vertrouwen is in de continuïteit van de bouwproductie en daarvoor hebben we commitment van het Rijk nodig. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn voldoende personele capaciteit bij gemeenten, bij Zeeuwse opgave passende subsidieregelingen en aanpassingen in wet- en regelgeving. Kortom de overheden moeten samen de schouders eronder zetten.”

 

Meer betaalbare woningen

Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in Nederland. Daarom is het doel dat landelijk tweederde van de nieuwe woningen (600.000 tot en met 2030) betaalbaar zijn. Dit wordt bereikt door de bouw van 350.000 huur- en koopwoningen in het middensegment (40%) en 250.000 sociale huurwoningen. Hiermee wordt tevens bijgedragen aan het streven naar een aandeel van 30% sociale huur in de woningvoorraad per gemeente.

Regionale woondeals

Vanaf december 2022 worden de bestuurlijke afspraken omgezet in regionale woondeals. In deze regionale woondeals wordt bijvoorbeeld vastgelegd welke locaties in samenwerking met corporaties en marktpartijen ontwikkeld worden, wat het aandeel betaalbare woningbouw is en voor welke groepen wordt gebouwd. Daarvoor worden er eind november in het bestuurlijk overleg MIRT besluiten genomen over de toekenning van financiële middelen uit het Mobiliteitsfonds voor de ontsluiting van woningbouwlocaties om daarmee versnelling van de woningbouw te realiseren. 

Ook worden dan bestuurlijke afspraken gemaakt over de besteding van middelen voor de ontsluiting van de grootschalige woningbouwgebieden. Begin december volgt het besluit over de toekenning van de vierde tranche van de woningbouwimpuls.

11 miljard euro beschikbaar

Voor het versnellen van woningbouwprojecten is 1,5 miljard euro beschikbaar. Naast deze versnellingsafspraken investeert het kabinet in 17 grootschalige woningbouwgebieden op het gebied van infrastructuur. Daarvoor is 6 miljard euro beschikbaar. Ook is er de Woningbouwimpuls (1,25 miljard euro) om goede projecten vlot te trekken. Verder is er 380 miljoen euro extra beschikbaar voor de versnelling van tijdelijke huisvesting. In totaal betreft het bijna 11 miljard euro voor de snelle bouw van meer woningen. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa 1,7 miljard euro vrij. Dit heeft geleid tot gezamenlijke afspraken waarbij woningcorporaties meer dan 60 miljard in nieuwbouw investeren.

Gedeputeerden wonen
Gedeputeerden wonen en minister De Jonge ondertekenen woningbouwafspraken
Gedeputeerde Dick van der Velde
Gedeputeerde Dick van der Velde ondertekent woningbouwafspraken Zeeland