Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is een belangrijke stap naar een transparante(re) overheid. Iedereen heeft recht op toegang tot publieke informatie en de Woo regelt dit recht van burgers op informatie. Het uitgangspunt hierbij is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan.

Wapen van Zeeland op Provinciehuis

De overheid maakt zelf informatie actief openbaar. Daarnaast kan iedereen de overheid altijd vragen om bepaalde informatie (op verzoek) openbaar te maken. Deze pagina geeft aan hoe en bij wie een Woo-verzoek ingediend kan worden. Ook vindt u onderaan de pagina een overzicht van besluiten op eerder ingediende Wob-verzoeken tot 1 mei 2022 en besluiten op Woo-verzoeken vanaf 1 mei 2022.

Woo-verzoek

Provincie Zeeland wil een open en transparante overheid zijn. De Provincie is er voor haar inwoners, daarom willen wij transparant zijn over de keuzes die wij maken en op basis van welke informatie we dit doen.

Alle informatie van de provincie Zeeland is openbaar, tenzij er een uitzonderingsgrond van de Woo van toepassing is. In dat geval wordt dit informatie niet openbaar gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie die niet openbaar gemaakt kan worden, omdat:

  • het de veiligheid van Nederland in gevaar kan brengen;
  • het de privacy van personen beschadigt;
  • het gaat om concurrentiegevoelige gegevens;
  • informatie over het milieu die niet openbaar gemaakt kan worden, omdat het gaat over informatie over voortplantingsgebieden. Als die informatie openbaar wordt gemaakt, kan het nadelige gevolgen hebben voor het milieu. 

De Provincie Zeeland zorgt ervoor dat documenten/informatie duurzaam en gemakkelijk vindbaar zijn. U kunt ook altijd zelf informatie opvragen. Dit kunt u doen via een Woo-verzoek.

Woo-verzoek indienen

Iedereen kan een verzoek indienen om informatie openbaar te maken. Daarvoor dient u een Woo-verzoek in. Een Woo-verzoek:

  • is gericht aan Gedeputeerde Staten (het bestuur), Provinciale Staten of de commissaris van de Koning in Zeeland en;
  • gaat altijd over beleid, de voorbereiding of uitvoering ervan.

De manier waarop u een verzoek indient is vrij:

  • Doet u een verzoek per brief, richt deze dan aan Gedeputeerde Staten (het bestuur), Provinciale Staten of de commissaris van de Koning in Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
  • Gebruikt u de mail, stuur deze dan naar provincie@zeeland.nl.

Vermeld dat het om een Woo-verzoek gaat. Geef hierin duidelijk aan om welke documenten het gaat of omschrijf de kwestie zo concreet mogelijk.

Woo-contactpersoon

De Woo-contactpersoon beantwoordt al uw vragen over de aanwezigheid van overheidsinformatie binnen de Provincie Zeeland.

De Woo-contactpersoon kunt u bereiken door te bellen naar +31 118-631011 of te mailen naar provincie@zeeland.nl.

Overzicht besluiten op Wob-/Woo-verzoeken

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Heeft u voor 1 mei 2022 een verzoek om informatie gedaan? En heeft u de informatie op 1 mei 2022 nog niet ontvangen? Dan valt uw verzoek per 1 mei automatisch onder de Woo. Onderstaande vindt u besluiten op eerder ingediende Wob-verzoeken. Vanaf 1 mei 2022 wordt dit overzicht aangevuld met besluiten op Woo-verzoeken.

2022

PDF bestand
13 december 2022; Woo-verzoek over SAR-helikopter Vliegveld Midden-Zeeland
4.32 MB
PDF bestand
29 november 2022; Woo-verzoek over Project Hertogin Hedwigepolder-Prosperpolder 2021-2022
18.04 MB
PDF bestand
21 november 2022; Woo-verzoek Bibob-onderzoek
322.54 KB
PDF bestand
18 november 2022; Woo-verzoek over agrarische percelen in Oost Zeeuws Vlaanderen
315.3 KB
PDF bestand
1 november 2022; Woo-verzoek over SAR-helikopter Vliegveld Midden-Zeeland
1.75 MB
PDF bestand
12 oktober 2022; Woo-verzoek over Grenspaal 269a
843.63 KB
PDF bestand
5 oktober 2022; Aanvullend Woo-verzoek over Tidal Technology Center Grevelingendam
18.39 MB
PDF bestand
7 september 2022; Woo-verzoek over wko systemen door firma Vaanster aangelegd
236.64 KB
PDF bestand
23 augustus 2022; Woo-verzoek over Yara Sluiskil
75.42 MB
PDF bestand
2 augustus 2022; Woo-verzoek communicatie reductiepercentages stikstof
429.57 KB
PDF bestand
8 juli 2022: Woo-verzoek over Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof
16.16 MB
PDF bestand
5 juli 2022; Woo-verzoek over SAR-heli VVGL Luchthavenbesluit
135.98 KB
PDF bestand
5 juli 2022: Woo-verzoek over Zanddijk - onderzoek Normering Regionale Waterkeringen
15.61 MB
PDF bestand
21 juni 2022; Woo-verzoek Quick scans van het project N673 Zanddijk
299.59 KB
PDF bestand
20 juni 2022; Woo-verzoek over vaststelling garantievergoeding Perkpolder - Beheer BV GEM Perkpolder CV
469.54 KB
PDF bestand
16 juni 2022; Woo-verzoek over al dan niet toegekende subsidieaanvragen
261.74 KB
PDF bestand
14 juni 2022; Woo-verzoek over SAR-vluchten
11.21 MB
PDF bestand
2 juni 2022; Woo-verzoek over verkeersfunctie Zanddijk
496.03 KB
PDF bestand
1 juni 2022; Woo-verzoek over aanleg glasvezelnetwerk Zeeuws-Vlaanderen
3.16 MB
PDF bestand
4 mei 2022; Woo-verzoek over gerooide bomen N689 Hulsterweg Kuitaart
140.42 KB
PDF bestand
20 april 2022; Wob-verzoek over overdracht gronden eind 2017 aan Perkpolder Beheer BV
1.21 MB
PDF bestand
19 april 2022; Wob-verzoek over Planontwikkeling Perkpolder; deel 5
79.61 MB
PDF bestand
19 april 2022; Wob-verzoek over Planontwikkeling Perkpolder; deel 4
69.12 MB
PDF bestand
19 april 2022; Wob-verzoek over Planontwikkeling Perkpolder; deel 3
76.58 MB
PDF bestand
1 februari 2022; Wob-verzoek over Vlissings Jaagpad
18.15 MB
PDF bestand
19 april 2022; Wob-verzoek over Planontwikkeling Perkpolder; deel 2
49.75 MB
PDF bestand
19 april 2022; Wob-verzoek over Planontwikkeling Perkpolder; deel 1
76.4 MB
PDF bestand
13 april 2022; Wob-verzoek over transacties en communicatie m.b.t. stikstof-depositieruimte vanaf 2020 tot eind 2021
45.42 MB
PDF bestand
5 april 2022; Wob-verzoek over milieu en-of natuurvergunningen luchthaven Midden-Zeeland
12.16 MB
PDF bestand
14 maart 2022; Wob-verzoek over ontwikkeling Zeeuwse onderzoeksfunctie 1988 -2018
19.4 MB
PDF bestand
8 maart 2022; Wob-verzoek over publicatie luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland
623.12 KB
PDF bestand
1 februari 2022; Wob-verzoek over de aanvraag voor de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL)
185.91 KB