Sinds 6 oktober 2015 heeft de provinciale organisatie het huidige logo: een rode leeuw met de blauwe letters Provincie Zeeland.

Lijnenspel

Het 'lijnenspel' is een belangrijk onderdeel van de vernieuwde provinciale huisstijl. Die lijnen zijn ook terug te zien in het nieuwe logo. Het lijnenspel is daarnaast onderdeel van de merkstijl Zeeland, Land in Zee (zie hieronder) en herkenbaar voor Zeeland. Het symboliseert het getij en het samenspel van land in zee. De kleuren van het logo, zee en meekrap komen uit de Land in Zee kleurenwaaier. Details en meer informatie over het gebruik van het logo vindt u in de beknopte huisstijlwijzer. Heeft u vragen over het logo? Neemt u dan contact op met de afdeling Communicatie op +31 118 631050 of communicatie@zeeland.nl.

Voorgeschiedenis

Veel Zeeuwen bleken gehecht te zijn aan de leeuw in het logo van de provinciale organisatie. Het provinciebestuur besloot daarom dat er een nieuw logo zou komen mét leeuw. Omdat ons logo zo bleek te leven onder inwoners, nodigde het college iedereen uit te helpen kiezen welk van de zes logoschetsen het best past bij onze organisatie. Het college nam de uitslag mee bij hun keuze tijdens de GS-vergadering van 6 oktober 2015.

Kosten en vervolg

De uitvoering van de nieuwe huisstijl gebeurt door middel van geleidelijke vervanging, sanering en standaardisering. Als zaken aan vernieuwing toe zijn of uit voorraad raken, wordt de keuze gemaakt of dat wel in de huisstijl moet of niet. Het logo op onze website en social media is meteen vervangen. De kosten van het ontwerpen van het nieuwe logo in januari 2015 waren 15.359,00 euro. De ontwerpkosten voor huisstijldragers in de nieuwe huisstijl (zoals briefpapier, Provinciewerk, advertenties, officiële mededelingen, beleidsnota's) waren 13.247,50 euro.

Merkstijl Zeeland, Land in Zee

Zeeland is niet zomaar een kustprovincie. Wat maakt Zeeland anders? Van Le Havre tot Hamburg is de kust recht. Behalve in Zeeland. Hier ligt het land IN zee. Met een kustlijn van 650 kilometer, is het water overal en rondom. Die unieke ligging brengt ons veel goeds. Dat moeten we benoemen en benadrukken. Want Zeeland is Land in Zee. Als we dat samen uitdragen gaan anderen dat ook zien. Zeeland is een sterke naam, de identiteit ligt erin besloten. Daarom bundelen we onze krachten in een Zeeuwse merkstijl. Dat is de bril waardoor we kijken om Zeeland te profileren. Zodat we samen laten zien wat Zeeland anders maakt. Daarom hebben de Provincie, VVV en Impuls Zeeland een merkstijlgids ontwikkeld. De merkstijl is als het ware een gereedschapskist, met daarin allerlei elementen zoals kaarten, teksten, foto's en kleuren. Ook de elementen van de diverse Zeeuwse DNA's hebben hierin een plek. Als straks veel partijen de merkstijl gebruiken, komt het onderscheidende van Zeeland sterker uit de verf.

Waarom wilden we een nieuw logo?

Het logo uit 1991 en de huisstijl vernieuwden we omdat:

  • De website (uit 2007) www.zeeland.nl van de Provincie Zeeland aan vernieuwing toe was: de huisstijl uit 2007 was niet ontworpen voor digitale toepassingen.
  • We aansluiting wilden vinden bij de merkstijl voor Zeeland, Land in Zee, die door Zeeuwse bedrijven en organisaties wordt ingezet voor Zeeland promotie.
  • De rol van de Provincie Zeeland de afgelopen 24 jaar veranderd is. De rol als gezagsdrager wordt minder dominant en de rol van de provincie als actieve partner in de netwerksamenleving neemt toe (Zeeland 2040 en Kompas 2020).