Benoeming nieuwe provinciesecretaris / algemeen directeur

21 april 2023
|
Persbericht
Foto van Elmar Franken

Elmar Franken is met ingang van 1 juni 2023 de nieuwe provinciesecretaris/algemeen directeur van de Provincie Zeeland. Hij volgt Ab Smit op die per 1 januari 2023 aan de slag ging als bestuurder bij de HZ University of Applied Sciences.

Elmar Franken is 53 jaar en werkt als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Roosendaal. Hij is daarbij eerste adviseur van het college en geeft leiding aan de ambtelijke organisatie.

Over zijn keuze voor Provincie Zeeland: “Ik vind het bijzonder leuk om de ambtelijke en bestuurlijke werelden aan elkaar te verbinden. Je inleven in het oogpunt van een ander helpt dan enorm. Het zijn de mensen die het doen. Ik ben bekend met bestuurlijk Zeeland en weet dat het daar prettig leven, wonen en werken is. Ons gezin zal woonstek Roosendaal dan ook zeker gaan verruilen voor een permanente woonstek in het mooie Zeeland.”

Commissaris van de Koning, tevens voorzitter van de selectiecommissie Han Polman: “Wij zijn blij met de komst van Elmar Franken. Het Rijk ziet een hoofdrol voor provincies bij de aanpak van grote vraagstukken als stikstof en natuur, wonen en kernenergie. Nog meer dan in het verleden moeten we in Zeeland krachten bundelen om met alle betrokkenen de gewenste resultaten voor de Zeeuwse samenleving te bereiken. De provinciesecretaris/algemeen directeur heeft daar een belangrijke, toekomstgerichte rol in en wij denken dat Elmar daar een goede invulling aan gaat geven.”