Coalitieakkoord 'Met Zeeland, voor Zeeland' gepresenteerd

16 juni 2023
|
Persbericht
Afbeelding van cvdK Polman en fractievoorzitter BBB, Kees Hanse met het coalitieakkoord

‘Met Zeeland, voor Zeeland’ is de titel van het vrijdag 16 juni gepresenteerde coalitieakkoord van BBB, SGP, CDA en VVD. De omslag maken van stikstofbeleid naar natuurbeleid, de ruimte vinden voor alle opgaven waaraan de komende jaren moet worden gewerkt en meer denken vanuit de kwaliteit van leven van de inwoners van Zeeland. Dat zijn de speerpunten in het beleid en de werkwijze die de partijen de komende jaren voor zich zien.

‘Bouwen aan de toekomst van Zeeland’ is de ondertitel van ‘Met Zeeland, voor Zeeland’. In die paar woorden komen de ambities van de coalitie goed naar voren. Dat die coalitie graag met andere betrokkenen aan de slag gaat met de verschillende opgaven, blijkt uit het eerste deel: ‘Met Zeeland’. Daarbij denken de coalitiepartners niet alleen aan andere politieke partijen maar vooral ook aan de Zeeuwse inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere overheden.

‘Voor Zeeland’ zal duidelijk zijn. Bij al hun voornemens staat steeds het belang van de Zeeuwen en Zeeland voorop. Dat je soms verschillend kan denken over de oplossingen voor de verschillende vraagstukken is geen probleem. Daarvoor zijn de debatten in Provinciale Staten en daarbuiten. Zeker omdat het Rijk nadrukkelijk naar de Provincie kijkt bij het oplossen van landelijke vraagstukken – denk aan stikstof, woningbouw en energie – vinden de partijen dat de Provincie uit moet gaan van eigen kracht en eigen mogelijkheden. “Waar de Provincie kan helpen landelijke doelen te realiseren, zal zij dat zeker doen. Maar passend in Zeeland. En in samenspraak met de Zeeuwse belanghebbenden”, schrijft formateur Rabelink in een brief aan commissaris Han Polman, als voorzitter van Provinciale Staten.

Nuchter en realistisch. Zo vat de coalitie haar aanpak graag samen. Waar het beleid de afgelopen jaren goed en succesvol is geweest, wordt dat voortgezet. Waar het accenten nodig heeft, worden die geplaatst. En waar dat nodig is, gaat de coalitie werken aan maatregelen die verder bouwen aan Zeeland. Bijvoorbeeld door het versneld uitvoeren van het Deltaplan Zoetwater, een kritische benadering van het landelijke stikstofbeleid en het voornemen om met alle partners werk te maken van een sociale agenda, gericht op de brede welvaart van alle inwoners. 

Hieronder treft u twee versies aan van het coalitieakkoord, een opgemaakte versie en een versie die beter te lezen is voor mensen met een visuele beperking.