Evaluatie Thermphos overhandigd aan het Rijk, North Sea Port en Provincie Zeeland

30 mei 2022
|
Persbericht
Overhandiging evaluatie Thermphos door AT Osborne aan de Provincie, het Rijk en NSP

Op maandag 30 mei 2022 hebben de drie financierende partijen van de sanering van het Thermphos-terrein - het Rijk, North Sea Port en de Provincie Zeeland - de evaluatie van dit saneringsproject in ontvangst genomen. Namens het Rijk nam staatssecretaris Vivianne Heijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het rapport aan. In de evaluatie wordt antwoord gegeven op de vraag: “Welke lessen zijn er te trekken uit het verloop van het project, met betrekking tot de samenwerking, aansturing en besluitvorming op het project?”.

Expeditie Thermphos, van crisis naar beheerst uitgevoerde sanering

In de evaluatie - genaamd ‘Expeditie Thermphos, van crisis naar beheerst uitgevoerde sanering’ - is te lezen dat de sanering van het voormalig Thermphos-terrein een uniek project is geweest dat uiteindelijk succesvol is afgerond. Het saneren van een fosforfabriek is in de gehele wereld nog niet op deze wijze uitgevoerd.

Een van de conclusies uit het rapport is dat de drie partijen de sanering in de tweede fase goed hebben begeleid. Voor de procesafspraken is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin duidelijke en concrete afspraken zijn vastgelegd, zodat ieders rol op voorhand bekend was. Ook financieel gezien zijn er in de samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt.

Uiteraard zijn er na dit intensieve traject ook enkele lessen die in de evaluatie worden benoemd:

  1. Een project met bijpassende organisatie, governance en samenwerking wordt pas mogelijk indien partijen tijdig voorzien in de randvoorwaarden voor projectmatig werken
  2. Pak een opgave pas projectmatig aan er een heldere opdracht is met een realistische planning en een passend budget
  3. Houd crisismanagement zo kort mogelijk qua termijn
  4. Stel in overleg met samenwerkende overheden een alternatieve uitvoeringsmethode op indien er sprake is van conflicterende vergunningsvoorwaarden

Thermphos, wat is het ook al weer?

Thermphos is de voormalige fosforfabriek in de Vlissingse haven. De fabriek kwam in financiële problemen door een verslechtering van de markt voor fosforproducten en de noodzaak om te investeren in installaties. De fabriek ging in 2012 failliet. In oktober 2014 werd met de sanering gestart. In de zomer van 2017 heeft Diederik Samson een analyse gemaakt van de situatie en het rapport ‘Saneren doe je samen’ opgeleverd. Naar aanleiding daarvan hebben North Sea Port, het Rijk en de Provincie gezamenlijk afspraken gemaakt en het benodigde budget beschikbaar gesteld. In 2021 is de sanering volledig afgerond. Deze evaluatie blikt terug op deze gehele periode.

Evaluatie Thermphos

In dit document is de gehele evaluatie te lezen.