Onderzoek naar pijpleidingennetwerk voor ammoniak vanuit het Zeeuwse deel van North Sea Port

13 maart 2024
|
Nieuws
Ondertekening door Daan Schalck, Maarten den Dekker en Jo-Annes de Bat

Op 12 maart zijn de handtekeningen gezet onder de opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ammoniak-netwerk vanuit de haven richting het achterland in Duitsland, Nederland en België.

North Sea Port en Smart Delta Resources hebben samen met de Provincie Zeeland en marktpartijen de handen ineengeslagen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ammoniak-netwerk vanuit de haven richting het achterland in Duitsland, Nederland en België. 

Groene ammoniak

Dit initiatief komt voort uit de groeiende betrokkenheid van huidige en toekomstige bedrijven binnen North Sea Port bij de productie, overslag, opslag, of doorvoer van ammoniak. En eveneens vanuit de toenemende impact daarvan op de veiligheid van de omgeving. 
Groene ammoniak zal een cruciale rol spelen in het versnellen van de . Ammoniak is namelijk een zeer geschikte drager van waterstof en zal gebruikt worden om groene waterstof te importeren vanuit diverse landen. Daarnaast zal ammoniak gebruikt worden als duurzame brandstof en grondstof.

Voor veilig transport

Een deel van de geïmporteerde ammoniak zal lokaal terug omgezet ('gekraakt') worden naar waterstof. Een ander deel van de ammoniak zal via pijpleidingnetwerken naar het achterland worden getransporteerd. Hier spelen binnenvaart en spoor potentieel een rol. Gelet op de mogelijke impact op veiligheid en de relatief beperkte capaciteit van deze achterlandverbindingen, wordt de haalbaarheid van een ammoniaknetwerk onderzocht.

Het onderzoek richt zich daarom op de haalbaarheid van een ammoniaknetwerk vanuit de haven en omvat een marktverkenning, veiligheidskaders, ruimtelijke impact en tracéverkenningen. Dit onderzoek zal inzicht bieden in de zorgvuldige ontwikkeling van ammoniaktransport met verschillende modaliteiten. Het onderzoek draagt bij aan het beleids- en veiligheidskader voor waterstofdragers dat momenteel in ontwikkeling is. 

Voor de zomer klaar

Het doel is om het onderzoek voor de zomer van 2024 gereed te hebben. Diverse onderzoekspartijen zijn uitgenodigd om deel te nemen.