Najaarsnota 2023

29 september 2023
|
Publicatie

In deze najaarsnota werken we verder uit hoe we, richting willen geven aan Zeeland in de komende tijd. Hoe we de hoofdaccenten uit ons akkoord verder uitwerken, wat daar de eerste financiële vertaling van is en hoe we daarmee verder gaan. Kortom, hoe we met Zeeland voor Zeeland aan de slag gaan.

Afbeelding van de voorpagina van de Najaarsnota 2022

Het coalitieakkoord beschrijft de hoofdkoers die we inzetten voor Zeeland. Voor een belangrijk deel is dat het voortzetten van beleid zoals dat nu ook al geldt. We hebben voor tal van vraagstukken samen met onze partners de richting vastgesteld in gezamenlijke strategieën. Die voeren we uit, natuurlijk wel met aandacht voor veranderende omstandigheden die om gezamenlijke bijstellingen vragen. En ook veel beleid dat we zelf uitvoeren wordt doorgezet.

Toch gaan we ook niet zonder meer door met alles wat we doen, vanuit de vanzelfsprekendheid dat we dat nu eenmaal doen. Ook bij bestaand beleid gaat het om de vraag, zoals we die in de inleiding beschreven, waarom we ons beleid nodig, nuttig en rechtvaardig vinden.
Daarnaast hebben we in ons akkoord nieuwe accenten en ambities beschreven rondom stikstof, ruimte en de kwaliteit van leven van onze inwoners, naast nieuwe inhoudelijke ambities. Die accenten, en wat dat verder betekent, werken we in dit hoofdstuk verder uit. De ambities komen in hoofdstuk 2 aan de orde.