Regionaal Waterprogramma 2022-2027 Provincie Zeeland

11 januari 2022
|
Publicatie

Uit de Europese waterrichtlijnen en het wettelijk kader volgt dat provincies iedere zes jaar het regionaal waterbeleid ter uitvoering van deze richtlijnen actualiseren. Dit regionaal waterprogramma 2022-2027 (RWP) vervangt de richtlijnuitwerking in het planonderdeel 2016-2021 van het omgevingsplan Zeeland.

Water met overhangende struiken en bomen

Het werkingsgebied van het regionaal waterprogramma 2022-2027 omvat het grondgebied van de provincie Zeeland en de binnendijks gelegen regionale wateren. Het heeft geen betrekking op buitendijkse wateren en kanalen die in beheer zijn bij het rijk als waterbeheerder (zoals de Noordzee en de Deltawateren, met uitzondering van officieel aangewezen zwemwaterlocaties in deze wateren).