Hoorzitting commissie bezwaar en beroep 28 mei 2024

28 mei 2024
Starttijd: 14:00 - Eindtijd: 17:00
Locatie: Provinciehuis

Op 28 mei 2024 zal de commissie , en klachten van de Provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Voorzittershamer op tafel

Aan de orde komt de volgende zaken:

  • Om 14.00 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen het van van 20 februari 2024 inzake de afwijzing van een handhavingsverzoek m.b.t. gebouwde vakantiewoningen.
  • Om 15.30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 20 februari 2024 inzake de vaststelling van een POP3 subsidie Fysieke investeringen voor en modernisering van agrarische ondernemingen Zeeland.

Voor meer informatie over deze zaken kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie , en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.