Overzicht sollicitanten vacature burgemeester Hulst

19 mei 2022
|
Nieuws
Groot Eiland Hulst

Op 26 april 2022 is de vacature voor het burgemeestersambt in de gemeente Hulst opengesteld. Kandidaten konden hun sollicitatiebrieven tot 17 mei 2022 aan de commissaris van de Koning in Zeeland sturen.

In totaal hebben twaalf personen gesolliciteerd, te weten zes vrouwen en zes mannen. De leeftijd van de sollicitanten ligt (voor zover bekend) tussen 33 en 58 jaar. Zeven sollicitanten zijn werkzaam of hebben ervaring in een politiek-bestuurlijke functie. Tien sollicitanten hebben op dit moment (tevens) een betrekking in het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld of een ambtelijke functie bij de overheid.

De politieke overtuiging van de sollicitanten is (voor zover bekend): VVD 5; lokale partij 2; CDA 1.

De commissaris van de Koning zal de lijst van sollicitanten binnenkort met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Hulst bespreken.