Subsidie voor versnellen Zeeuws Deltaplan Zoet Water

5 december 2023
|
Subsidie
Waterbassin ingepast in landschap: te zien is een akker met een heuvel met jonge bomen.

De Provincie Zeeland verleent subsidie voor twee projecten die de zoetwaterbeschikbaarheid  in Zeeland stimuleren. Er gaat €134.851 subsidie naar een praktijkproef met zogeheten kreekruginfiltratie in Noordgouwe, een deel van de subsidie wordt mogelijk gemaakt door middelen uit het nationale Deltafonds. Voor de landschappelijke inpassing van twee zoetwaterbassins op Noord-Beveland wordt €27.000 subsidie verleend. Beide projecten vallen binnen het Interreg project Aquatuur en Zeeuws Deltaplan Zoet Water.

Zeeland kampt met een groeiend tekort aan zoet water voor de landbouw. De opslag van zoet water in de ondergrond is één van de manieren om de zoetwaterbeschikbaarheid in Zeeland te vergroten. Kreekruggen zijn oude, met zand gevulde zeegeulen die als licht verhoogde ruggen boven het omliggende poldergebied liggen. Door het zandige karkater van deze kreekruggen kan zoet water worden opgeslagen. In Noordgouwe gaat dit principe in de praktijk worden uitgetest. Dit project is een samenwerking tussen overheden, een drietal agrariërs en een aantal experts op het gebied van hydrologie en watertechnologie. De praktijkproef duurt drie jaar, tijdens de projectperiode wordt het duurzaam beheren van de zoetwaterbel getest. Het gaat er daarbij om dat er meer zoet water in de bel komt dan dat er uitgaat.  Op de website van het living lab Schouwen-Duiveland wordt de proef meer in detail uitgelegd (Praktijkproef Kreekruginfiltratie Noordgouwe | Living Lab Schouwen-Duiveland).
 

Ook draagt de Provincie Zeeland bij aan de landschappelijke inpassing van twee zoetwaterbassins  De Provincie ziet dat  zoetwaterbassins een onderdeel zijn van de oplossing om de zoetwaterbeschikbaarheid in Zeeland te verbeteren. Door het regenwater op te vangen in perioden van neerslagoverschot en dit opgeslagen water te gebruiken ten tijde van droogte. Deze bassins hebben wel een negatieve impact op de landschappelijke kwaliteit, daarom wil de provincie Zeeland het landschappelijk inpassen van bassins aanmoedigen. Door dit project te steunen wordt het ‘’goede voorbeeld’’ neergezet voor kandidaat-bouwers en handvatten geboden voor een goede landschappelijke inpassing van zoetwaterbassins.