Subsidieregeling voor innovaties in de landbouwsector gesloten: groot aantal aanvragen

15 november 2022
|
Persbericht
Water op landbouw

Vanaf 15 september 2022 was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de regelingen ‘POP3+ Fysieke Investeringen Water’ en ‘POP3+ Fysieke Investeringen 2022’. Beide regelingen zijn erop gericht om Zeeuwse boeren de kans te geven hun koppositie op het gebied van duurzaamheid en innovatie te behouden en te versterken. Voor beide openstellingen is 3 miljoen euro beschikbaar. De aanvraagperiode is inmiddels gesloten. Er zijn zoveel aanvragen gedaan, dat er door de Provincie Zeeland wordt gezocht naar extra financiële middelen.

Voor de watermaatregel (POP3+ Fysieke Investeringen Water) is voor ruim 4,7 miljoen euro aangevraagd. Voor de algemene investeringsmaatregel (POP3+ Fysieke Investeringen 2022) is voor ruim 11,6 miljoen euro aangevraagd. Dit betekent een forse overschrijding op beide regelingen van het beschikbare bedrag. De komende weken verkennen we of er nog extra budget gevonden kan worden om meer projecten te kunnen honoreren.  De standaard termijn voor de besluitvorming is 22 weken. In april 2023 zullen we meer duidelijkheid geven aan de agrariërs.

Openstelling ministerie LNV

Vanaf 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 is er ook een openstelling vanuit het ministerie LNV, gericht op dezelfde fysieke investeringen. In deze openstelling zal 14 miljoen beschikbaar zijn voor heel Nederland. We raden aan om ook daar een aanvraag in te dienen. Het is verboden om dubbel subsidie te ontvangen voor dezelfde investering. Wel is het toegestaan subsidie aan te vragen binnen een andere regeling zolang je nog geen beschikking hebt ontvangen op de andere aanvraag.

Over de subsidieregelingen

‘POP3+ Fysieke Investeringen Water’ en ‘POP3+ Fysieke Investeringen 2022’ zijn twee regelingen waarvan de helft van het bedrag wordt verstrekt door de Provincie Zeeland en andere overheden. De andere helft komt uit het ELFPO (Europees LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling).

Het doel van beide regelingen is het innoveren van de landbouwsector. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit (voldoende verschillende dier- en plantsoorten). Het grootste verschil tussen de twee openstellingen is dat de ene gericht is op innovaties voor duurzaam waterbeheer en de andere op algemene vernieuwing en verduurzaming van het agrarische bedrijf.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.