Innovatie

We blijven werken aan een Zeeland waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken en studeren. Dit doen we samen met het bedrijfsleven, de kennis- en onderwijsinstellingen, de overheden en maatschappelijke organisaties. Het doel is om maximaal effect te bereiken op de terreinen en economische aantrekkelijkheid.

Bedrijven moeten vernieuwen om kunnen blijven concurreren. Voor is kennis nodig en een goede technologische infrastructuur. Met technologische infrastructuur bedoelen we de aandacht voor en uitvoering van zaken op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering en robotisering. Daarnaast is er geld nodig  om te kunnen investeren. Ons innovatiebeleid is missiegedreven. Dat betekent dat we kijken naar nieuwe ideeën, en hoe deze kunnen bijdragen aan de maatschappelijke opgaven. We richten ons vanuit economisch oogpunt op verduurzaming, digitalisering en economische weerbaarheid. Dat houdt in dat we zoeken naar gerichte oplossingen voor onze ondernemers door te investeren en te ondersteunen. Met verschillende partijen werken we hierin samen, waaronder Impuls Zeeland en Dockwize.

Impuls Zeeland

Economische Impuls Zeeland (Impuls) is de Zeeuwse Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De Provincie Zeeland is aandeelhouder én subsidiegever van Impuls.De Zeeuwse gemeenten, het Rijk en bedrijven financieren Impuls ook. Zo ontwikkelt en voert Impuls een deel van het provinciaal economisch beleid uit. Deze uitvoering verdeelt Impuls in drie groepen: , Investeren en Internationaliseren.

Investeren

Het is belangrijk om in Zeeland te blijven inzetten op investeren en het versterken van de innovatiefondsen. Innovatie is de motor van onze concurrentiekracht, economisch perspectief op lange termijn en belangrijk voor onze welvaart. Vanuit Investeren ondersteunt Impuls startups, (door)groeiers en bestaande groeiende innovatieve bedrijven. Impuls helpt deze bedrijven bij het uitwerken van ideeën met financiering, begeleiding, netwerk en huisvesting. Voor financiering zijn er verschillende fondsen Verder maakt Impuls het inzetten van financiële experts mogelijk, ook voor het brede MKB. Kijk voor meer informatie op de website van Impuls.

Dockwize

Dockwize is de ’innovation Hub’ van Zeeland. Met programma’s is Dockwize een broedplaats voor ideeën. Startups maken hier een succesvolle start, het onderwijs en bedrijfsleven komen samen. Dockwize spoort innovatief ondernemerschap aan en stoomt bedrijven klaar voor de toekomst. Hiermee draagt Dockwize bij aan de structurele economische ontwikkeling van Zeeland. Daarnaast ondersteunt  Dockwize (samen) met Impuls Zeeland en Kennis- en Innovatienetwerken het innovatiepunt ’KAAP’ op de Kenniswerf in Vlissingen. Kijk voor meer informatie op de website van Dockwize.

Economie en brede welvaart

De economische situatie in de regio draagt op allerlei manieren bij aan de brede welvaart van onze inwoners. Het stelt mensen in staat om een inkomen te generen en om zichzelf te ontwikkelen.. Ook draagt werken bij aan het sociaal netwerk van mensen. Wilt u meer informatie over de activiteiten rondom regionale economie? Lees dan het Economische Uitvoeringsprogramma 2022-2027. U kunt zich ook abonneren op het Zeeuws Economisch bericht

Contact

Peter van Vooren
+31 118 631422
pal.v.vooren@zeeland.nl