Innovatie

Zeeland heeft een netwerk opgebouwd om startende en vernieuwende mkb ondernemers te steunen. Dat doet zij via ontwikkelingsbedrijf Impuls. Tegelijk is het een investering die mkb’ers groei en mogelijkheden voor vernieuwing biedt. Met innovatie bedoelen we vernieuwing.

Dit netwerk is vooral tot stand gekomen door de inzet van Rijk, programma OP-Zuid, bijdragen vanuit het bedrijfsleven en provinciale subsidies. Het netwerk voldoet aan een behoefte van Zeeuwse ondernemers. Verder draagt het bij aan de vernieuwing en groei van de Zeeuwse economie.

Uit het ‘Kapitaalmarktonderzoek Zeeland’ (2017) blijkt dat Impuls wordt (h)erkend als hét punt voor startende en vernieuwende bedrijven in onze provincie.

Investeringsfondsen

InnoGo! is sinds 2009 een programma dat zich richt op starters en mkb’ers met een nieuw product of proces in Zeeland. De toegevoegde waarde die InnoGo! biedt is het verbinden van partijen (netwerk), advies en het leveren van leningen tegen goede voorwaarden.

Het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) levert hoog risicodragend kapitaal. Dat betekent dat zij startende ondernemingen betalen met een onvoorspelbare toekomst. Het ZPF richt zich op startende en groeiende vernieuwende ondernemers die een economische afgeleide voor Zeeland in gang kunnen zetten. Onderdelen als werkgelegenheid, het bedenken van nieuwe economische activiteiten, vernieuwing en een gezond ondernemersklimaat zijn belangrijke punten waar het fonds zich op richt. 

Dockwize

Dockwize (voorheen Kenniswerf/DOK41) wil een stabiel klimaat maken waarin kennisinstellingen en ondernemers samen bouwen aan een goede positie op het gebied van vernieuwing en ondernemerschap. Met ondernemers bedoelen we hier start-ups, scale-ups, mkb en grotere commerciële bedrijven.

Innovatieondersteuning

Om vernieuwing verder aan te moedigen en het gebruik van regelingen voor financiering te verbeteren, werkt de Provincie samen met partners (waaronder Impuls, Dockwize en de Kamer van Koophandel). Verder steunt de Provincie activiteiten als de Innovatieprijs Emergo (jaarlijkse prijs voor de Zeeuwse ondernemer met de meest aansprekende vernieuwing), het nlgroeit event (om ondernemers bewust te maken van groeikansen), MKB Doorgaan (voor ondernemers die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden) en Techleap (Nederland als internationaal start-up land).

Contact

Peter van Vooren
+31 118 631422
pal.v.vooren@zeeland.nl