Zeeland heeft, via het ontwikkelingsbedrijf Impuls, een ondersteunings- en investeringsinfrastructuur opgebouwd voor startende en innovatieve MKB ondernemers. Dit geeft mkb-ers groei en innovatiemogelijkheden.

Deze infrastructuur is mede tot stand gekomen door de inzet van Rijk, OP-Zuid, bijdragen vanuit het bedrijfsleven en provinciale subsidies. Het voldoet aan een behoefte van Zeeuwse ondernemers en draagt bij aan de vernieuwing en groei van de Zeeuwse economie.

Uit het ‘Kapitaalmarktonderzoek Zeeland’ (2017) bleek dat Impuls wordt (h)erkend als hét loket voor startende en innovatieve bedrijven in onze Provincie.

Investeringsfondsen

InnoGo! is sinds 2009 een programma voor innovatieve ondernemers in Zeeland, gericht op op starters en mkb’ers met een nieuw product of proces. De toegevoegde waarde die InnoGo! biedt betreft het verbinden van partijen (netwerk), advies en het verstrekken van leningen tegen gunstige voorwaarden.

Het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) verstrekt hoog risicodragend kapitaal en richt zich op startende en groeiende innovatieve ondernemers die een economische spin-off voor Zeeland kunnen genereren. Aspecten als werkgelegenheid, het creëren van nieuwe economische activiteiten, innovatie en een gezond ondernemersklimaat zijn belangrijke punten waar het fonds zich op richt.

Dockwize

Dockwize (voorheen Kenniswerf/DOK41) heeft de ambitie om een bestendig klimaat te creëren waarin samen met kennisinstellingen en ondernemers – start ups, MKB en de grotere corporate bedrijven – een rijke voedingsbodem vinden om met elkaar te kunnen bouwen aan een goede positie voor de dag van morgen op het gebied van innovatie en ondernemerschap.

Innovatieondersteuning

Om innovatie verder te stimuleren en het gebruik van financieringsregelingen te verbeteren werkt de Provincie samen met partners (onder andere Impuls en de Kamer van Koophandel) en stimuleert activiteiten zoals de Innovatieprijs Emergo (jaarlijkse prijs voor de Zeeuwse ondernemer met de meest aansprekende innovatie), het nlgroeit Event (om ondernemers bewust te maken van groeikansen), MKB Doorgaan (voor ondernemers die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden) en StartupDelta (Nederland als internationaal startup-land).

Contact

Peter van Vooren
+31 118 631422
pal.v.vooren@zeeland.nl

Downloads