Innovatie

We blijven werken aan een Zeeland waar het aantrekkelijk is om te wonen en werken. Dit doen we vanuit het meerjarige partnerschap met de Zeeuwse kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Het doel is om maximaal effect te bereiken op de terreinen innovatie en economische aantrekkelijkheid.

Bedrijven moeten vernieuwen om kunnen blijven concurreren. Voor innovatie is kennis nodig en een uitstekende technologische infrastructuur. Bovendien moeten er middelen zijn om te kunnen investeren. Ons innovatiebeleid is missiegedreven. Dat betekent dat we kijken naar hoe nieuwe ideeën kunnen bijdragen aan de brede maatschappelijke opgaven. Deze maatschappelijke opgaven volgens de Provincie zijn: energietransitie, klimaatadaptatie, slimme mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en de marketing van Zeeland.  Met verschillende partijen werken we hierin samen, waaronder Impuls Zeeland en Dockwize.

Impuls Zeeland

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) is de Zeeuwse Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De Provincie Zeeland is de belangrijkste aandeelhouder én subsidiegever van Impuls (jaarlijkse integrale kostensubsidie). Impuls wordt bovendien gefinancierd door de Zeeuwse gemeenten, het Rijk en bedrijven. Zo ontwikkelt en voert Impuls een deel van het provinciaal economisch beleid uit. Deze uitvoering verdelen we in drie groepen: Invest in Zeeland, Innovatiefinanciering en Projecten en Programma’s.

Innovatiefinanciering

Het is belangrijk om in Zeeland te blijven inzetten op innovatiefinanciering en het versterken van de innovatiefondsen. Innovatie is de motor van onze concurrentiekracht, economisch perspectief op lange termijn en een belangrijke drijver van welvaartsgroei. Het cluster Innovatiefinanciering van Impuls Zeeland ondersteunt:

  • startups
  • (door)groeiers
  • bestaande groeiende innovatieve bedrijven.

Impuls Zeeland helpt deze bedrijven bij het uitwerken van ideeën met financiering, begeleiding, netwerk en huisvesting. Voor financiering zijn er verschillende fondsen, het startersfonds InnoGo!, het Zeeuwse Participatiefonds en het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland (specifiek gericht op de vrijetijdsector). Verder maakt Impuls het inzetten van financiële experts mogelijk, ook voor het brede MKB. Bijvoorbeeld instrumenten als Zeeland Financial Matching en de Financieringstafel). Impuls is ook  aanspreekpunt voor een aantal Europese (Innovatie) subsidies, zoals REACT-EU, MIT Zuid  en OPZuid. Kijk voor meer informatie op de website van Impuls.

Dockwize

Dockwize is de ’innovation Hub’ van Zeeland. Met gerichte programma’s is Dockwize een broedplaats voor ideeën, waar startups een succesvolle start kunnen maken, onderwijs en het bedrijfsleven samenkomen, innovatief ondernemerschap wordt aangejaagd en waar bedrijven worden klaargestoomd voor de toekomst. Hiermee draagt Dockwize bij aan de structurele economische ontwikkeling van Zeeland. Daarnaast ondersteunt  Dockwize (samen) met Impuls Zeeland en Kennis- en Innovatienetwerken het innovatiepunt ’KAAP’ op de Kenniswerf in Vlissingen. Kijk voor meer informatie op de website van Dockwize.

Wilt u meer informatie over de activiteiten rondom regionale economie? Lees dan het Economische Uitvoeringsprogramma 2022-2027. 

Contact

Peter van Vooren
+31 118 631422
pal.v.vooren@zeeland.nl