Landbouw en visserij

Landbouw en visserij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeeland is de grootste akkerbouwprovincie van Nederland. Onze provincie is daarnaast één van de belangrijkste centra voor de handel in vis, schaal- en schelpdieren van Europa.

visserij

De voedselsector, de hele keten van landbouw en visserijbedrijven, is goed voor 15% van de werkgelegenheid in Zeeland. Zeeuwse producten worden duurzaam geproduceerd en over de hele wereld geëxporteerd. . De culinaire Zeeuwse toppers zijn ook een reden voor honderdduizenden toeristen om onze provincie te bezoeken.

Samenwerking

In de Zeeuwse voedselsector werken bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen intensief samen om kansen te benutten en optimaal met bedreigingen om te gaan. Deze samenwerking zie je onder meer terug in het Visserij Initiatief Zeeland en het Agro Food platform Zeeland. Verder is de Provincie voorzitter van het Bestuurlijk Platform Visserijoverheden. Vijfentwintig regionale overheden maken hier deel van uit. Dit zijn overheden die op een bepaalde manier afhankelijk zijn van visserijactiviteiten binnen hun provincie- of gemeentegrenzen

Contact

Landbouw: Jos Strobbe
+​31 6 21124869
jei.strobbe@zeeland.nl

Visserij: Jaap Broodman
+31 6 28904253
j.broodman@zeeland.nl