Landbouw en visserij

Landbouw en visserij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeeland is de grootste akkerbouwprovincie van Nederland en één van de belangrijkste centra voor de handel in vis, schaal- en schelpdieren van Europa.

visserij

De foodsector, de hele keten van landbouw en visserijbedrijven, is goed voor 15% van de werkgelegenheid in Zeeland. Producten worden over de hele wereld geëxporteerd en duurzaam geproduceerd. Ook zijn de culinaire toppers voor de honderdduizenden toeristen die onze provincie bezoeken een goede reden om dat te doen. 

Samenwerking

In het Zeeuwse foodcluster werken bedrijven, overheden en onderwijsinstelling intensief samen om kansen te verzilveren en bedreigingen het hoofd te bieden. In georganiseerd verband gebeurt dat onder meer in het Visserij Initiatief Zeeland en het Agro Food platform Zeeland. Verder is de Provincie voorzitter van het Bestuurlijk Platform Visserijoverheden. Hiervan maken 25 regionale overheden, die op enigerlei wijze afhankelijk zijn van visserijactiviteiten binnen hun provincie- of gemeentegrenzen, deel uit. 

Contact

Landbouw: Jos Strobbe
+​31 6 21124869
jei.strobbe@zeeland.nl

Visserij: Jaap Broodman
+31 6 28904253
j.broodman@zeeland.nl