Onderwijs

Goed onderwijs van basisschool tot universiteit is belangrijk voor de leefbaarheid en de economie in Zeeland. Het onderwijs moet goed aansluiten op de vraag vanuit het (Zeeuwse) bedrijfsleven.

scholieren op schoolplein Scheldemond College

Campus Zeeland

Binnen Campus Zeeland werken bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden samen. Het doel van Campus Zeeland is om het onderwijs en onderzoek in Zeeland van goede kwaliteit en bereikbaar te houden. Van de basisschool tot aan de universiteit, je vindt alle schoolvormen in Zeeland. Campus Zeeland verbetert op verschillende manieren het onderwijs en onderzoek in Zeeland. Denk aan het Joint Research Center, verbreding studiemogelijkheden, Delta Kenniscentrum en Kennis- en innovatie netwerken.

Joint Research Center

Het Joint Research Center Zeeland is het eerste belangrijke punt van de Bèta Campus. Dit onderzoekscentrum gaat vraagstukken onderzoeken die horen bij een Deltagebied. Denk aan opgaven rond klimaatverandering, energietransitie, grondstoffen schaarste en waterveiligheid en benutten van zoet-zout omgevingen. Het onderzoekscentrum wordt gebouwd op het Groene Woud, naast de HZ University of Applied Sciences. Naast de HZ gaan ook Scalda en University College Roosevelt (UCR) de laboratoriumfaciliteiten gebruiken.

Verbreding studiemogelijkheden

De onderwijs- en onderzoeksprogramma’s van Scalda, UCR en HZ University of Applied Sciences zijn aangepast. Zo heeft UCR een engineering department, zijn er op Scalda praktijkroutes ontwikkeld en heeft ook de HZ de studiemogelijkheden verbreed. Zo sluit het onderwijs steeds beter aan op de wensen van het bedrijfsleven.  

Delta Kenniscentrum

Het te ontwikkelen Delta Kenniscentrum in Vlissingen is een belangrijke nieuwe fase voor Zeeland. Het doel van het kenniscentrum is om bij te dragen aan Zeeland als kennisregio op het gebied van water, voedsel en energie. Het Delta Kenniscentrum richt zich op mbo-hbo-wo en brengt onderwijs en onderzoek samen. Het kenniscentrum zal nieuwe banen opleveren en meer studenten aantrekken.

Kennis- en innovatienetwerken

In zes economische sectoren zijn één of meer kennis- en innovatienetwerken gerealiseerd. In deze netwerken komen bedrijven en kennisinstellingen samen. Kansen die het bedrijfsleven ziet en vragen waar bedrijven in de praktijk tegenaan lopen, vormen de basis voor onderzoeksprojecten en nieuwe opleidingen. Ook deze netwerken zorgen ervoor dat onderzoek en onderwijs goed aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven. Lees meer over Campus Zeeland op de website.

Werk maken van kennis

Dockwize is de kennis- en innovatiehotspot van Zeeland. Binnen het bedrijvenpark werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid samen. Daar delen ze kennis en ervaringen. Dockwize helpt en moedigt (startende) ondernemers aan, onder andere met mogelijkheden voor financiering en netwerk- en themabijeenkomsten. Dockwize ondersteunt voor Campus Zeeland de Kennis- en Innovatienetwerken. De Provincie Zeeland subsidieert Dockwize.

RIAS

Het RIAS (Roosevelt Institute for American Studies) is een onderwijs- en onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in de moderne Amerikaanse geschiedenis en de Europese-Amerikaanse relaties in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Het RIAS bevindt zich in Zeeland, waar de Rooseveltfamilie oorspronkelijk vandaan komt. Niet voor niets worden hier de Four Freedoms Awards uitgereikt, die voortkomen uit de nauwe samenwerking met Amerika. Het RIAS heeft één van de grootste collecties in Europa van de moderne Amerikaanse geschiedenis.

Wetenschappelijke Raad Zeeland

De Wetenschappelijke Raad Zeeland (WRZ) is er om onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen te brengen. De Raad geeft de Provincie gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor het onderwijs en onderzoek in Zeeland van belang zijn.

Contact

Margriet van Groeningen
+31 118 631423
mjhm.v.groeningen@zeeland.nl