Onderwijs

De Provincie vindt het belangrijk dat er goed onderwijs in Zeeland is, van basisschool tot universiteit. Goed onderwijs is belangrijk voor de leefbaarheid en de economie in Zeeland. Daarnaast moet het onderwijs goed aansluiten op de vraag vanuit het (Zeeuwse) bedrijfsleven. Samen met het onderwijs en het bedrijfsleven is daarom Campus Zeeland opgericht.

scholieren op schoolplein Scheldemond College

Campus Zeeland

Campus Zeeland is een samenwerking van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden binnen de provincie Zeeland. Ze werken samen aan een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Campus Zeeland heeft als doel om het onderwijs en onderzoek in Zeeland bereikbaar en van goede kwaliteit te houden.

Campus Zeeland verbetert op verschillende manieren het onderwijs en onderzoek in Zeeland. Denk aan het Joint Research Center Zeeland, verbreding van studiemogelijkheden, Delta Climate Center en Kennis- en Innovatienetwerken.

Joint Research Center

Het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) is het onderzoeksinstituut in Middelburg voor mbo, hbo en het wo-onderwijs. In 2023 is het onderzoekscentrum in gebruik genomen door Scalda, HZ University of Applied Sciences (HZ) en University College Roosevelt (UCR).

In dit onderzoekscentrum onderzoeken studenten samen met bedrijven vraagstukken die horen bij een deltagebied. Denk aan opgaven rond klimaatverandering, energietransitie en waterveiligheid. Het onderzoekscentrum is gevestigd aan het Groene Woud, naast de HZ.

Verbreding studiemogelijkheden

De onderwijs- en onderzoeksprogramma’s van Scalda, UCR en de HZ zijn aangepast. Zo heeft UCR er een engineering afdeling bij gekregen. Op Scalda zijn er praktijkroutes (onderwijs bij bedrijven op locatie) ontwikkeld. Ook de HZ heeft de studiemogelijkheden verbreed. Zo sluit het onderwijs steeds beter aan op de wensen van het bedrijfsleven.  

Delta Climate Center

Het Delta Climate Center (DCC) in Vlissingen is een belangrijke nieuwe fase voor Zeeland. Het doel van dit kenniscentrum is het bijdragen aan kennis over water, energie, voedsel en biogrondstoffen. Het DCC richt zich op mbo-hbo-wo en brengt onderwijs en onderzoek samen. Het kenniscentrum zal nieuwe banen opleveren en meer studenten aantrekken. In maart 2023 is het DCC-plan gepubliceerd.

Kennis- en innovatienetwerken

In zes economische sectoren zijn één of meer Kennis- en Innovatienetwerken (K&I netwerken) gerealiseerd. Een K&I netwerk is een georganiseerd netwerk waarbij ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden samen komen om kennis te delen en samen te werken.

De kansen en vragen waar bedrijven binnen de netwerken tegenaan lopen, vormen de basis voor onderzoeksprojecten en nieuwe opleidingen. Lees meer over de Kennis- en Innovatienetwerken op de website van Campus Zeeland.

Dockwize

Dockwize is de grootste ondernemers- en innovatiehub van Zeeland. Binnen Dockwize werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen. Daar delen ze kennis en ervaringen. Dockwize helpt en moedigt (startende) ondernemers aan, onder andere met mogelijkheden voor financiering en netwerk- en themabijeenkomsten. Ook biedt Dockwize huisvesting voor startende ondernemers en ondersteunt de Kennis- en Innovatienetwerken voor Campus Zeeland. Dockwize wordt door de Provincie Zeeland gesubsidieerd.

RIAS

Het RIAS (Roosevelt Institute for American Studies) is een onderzoeksinstituut. Het RIAS is gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten (VS) en de Europese-Amerikaanse relaties in de 20ste en 21ste eeuw.

Het RIAS bevindt zich in Zeeland, waar de Rooseveltfamilie oorspronkelijk vandaan komt. Niet voor niets worden hier de Four Freedoms Awards uitgereikt, die voortkomen uit de samenwerking met de VS. Het RIAS heeft één van de grootste collecties in Europa van de moderne geschiedenis van de VS. Het RIAS wordt door de Provincie Zeeland gesubsidieerd.

Contact

Margriet van Groeningen
+31 118 631423
mjhm.v.groeningen@zeeland.nl