Samenstelling Gedeputeerde Staten

Zeeland heeft vier gedeputeerden, die samen met de commissaris van de Koning het college van Gedeputeerde Staten zijn. De commissaris van de Koning is de voorzitter en praat en beslist mee over alles wat aan de orde komt.

Leden Gedputeerde Staten: Han Polman, Anita Pijpelink, Harry van der Maas, Dick van de Velde en Jo-Annes de Bat

Gedeputeerde Staten

Drs. J.M.M. Polman, Han

Commissaris van de Koning
Lees meer over Drs. J.M.M. Polman, Han

J. de Bat, Jo-Annes

Lid Gedeputeerde Staten CDA / 1e plaatsvervangend Commissaris van de Koning
Lees meer over J. de Bat, Jo-Annes

A.J. van der Maas, Harry

Lid Gedeputeerde Staten SGP
Lees meer over A.J. van der Maas, Harry

B.L.L van der Velde, Dick

Lid Gedeputeerde Staten VVD
Lees meer over B.L.L van der Velde, Dick

Drs. A. Pijpelink, Anita

Lid Gedeputeerde Staten PvdA
Lees meer over Drs. A. Pijpelink, Anita