Zeeland heeft vier gedeputeerden, die samen met de Commissaris van de Koning het college van Gedeputeerde Staten vormen. De Commissaris van de Koning is de voorzitter en praat en beslist mee over alles wat aan de orde komt.