A.J. van der Maas, Harry

Lid Gedeputeerde Staten SGP

"Als Zeeuws bestuurder voel ik me verantwoordelijk voor de toekomst van Zeeland. Ik wil onze mooie provincie aantrekkelijk houden voor nieuwe en jongere generaties. Door te investeren in jongeren, in onderwijs en ze te binden aan Zeeland."

Harry van der Maas

Portefeuille:

 • Infrastructuur en mobiliteit (openbaar vervoer, verkeersveiligheid en goederenvervoer)
 • Leefbaarheid (samenleving, zorg en jongerenparticipatie)
 • Onderwijs
 • Bestuur & coördinatie Interbestuurlijk Toezicht
 • IPO-Bestuur
 • Toezicht en Handhaving Milieu
 • Facilitaire- en juridische zaken & Inkoop

Aandeelhouderschap:

 • N.V. Westerscheldetunnel
 • Westerschelde Ferry BV
 • Tractaatweg BV

Projecten:

 • Sloeweg
 • Campus Zeeland

Opgave:

 • Slimme mobiliteit

 

2e plaatsvervangend commissaris van de Koning

Andere functies:

Overzicht nevenfuncties Gedeputeerde Staten van Zeeland 2022​