Een belangrijke taak van de overheid is zorgen voor openbare veiligheid. Daaronder valt ook de rampenbestrijding. De Commissaris van de Koning is in de provincie de verantwoordelijke portefeuillehouder voor het toezicht op openbare veiligheid.

Toezicht rampenbestrijding

Bij een grote ramp of crisis komt de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) bijeen en daaruit wordt een Regionaal Beleidsteam gevormd. In de VRZ werken veel partijen samen: brandweer, ambulancediensten, politie, de alarmcentrale van de hulpdiensten, de Zeeuwse gemeenten, de Provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, ziekenhuizen en vele anderen. De bestuurlijke leiding bij een ramp of crisis is in handen van de voorzitter van de VRZ, die ook voorzitter is van het Regionaal Beleidsteam.

De Commissaris van de Koning houdt toezicht op de samenwerking bij een ramp of crisis. Hij wordt in zijn werk bijgestaan door een provinciale crisisstaf.

Grensoverschrijdende samenwerking

Voor Zeeland is goede samenwerking met de Belgische overheden en hulpdiensten van groot belang. Omgekeerd is voor België samenwerking met Zeeland belangrijk. De Commissaris van de Koning is de spil in de bestuurlijke contacten.

Alle grensoverschrijdende samenwerking wordt afgestemd in een bestuurlijk netwerk van de verantwoordelijke overheden, met als hoogste orgaan het Veiligheidsoverleg Westerscheldedelta.

Bij de bouw van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen ziet de commissaris van de Koning er samen met de gouverneur van Oost-Vlaanderen op toe dat de gevolgen voor de hulpverlening bij calamiteiten op voorhand goed wordt geregeld.

Risicokaart

Op de Risicokaart kunt u zien op welke locaties er een risico is op rampen, zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen, grote branden, ongeval op het water of verstoring van de openbare orde. De Provincie is verantwoordelijk voor het beheer van het Zeeuwse gedeelte van de Risicokaart.

Contact

Ron de Meyer
+31 118 631347
r.de.meyer@zeeland.nl