Veiligheid

Een belangrijke taak van de overheid is zorgen voor openbare orde en veiligheid. Daaronder valt ook de rampenbestrijding. De commissaris van de Koning is in de provincie de verantwoordelijke portefeuillehouder voor het toezicht op openbare orde en veiligheid. Hij doet dit als rijksfunctionaris voor de regering.

Rescue Vlissingen

De commissaris van de Koning houdt toezicht op de samenwerking bij een ramp of crisis. Een provinciale crisisstaf ondersteunt hem in zijn werk.

Samenwerking over de grens

Voor Zeeland is goede samenwerking met de Belgische overheden en hulpdiensten van groot belang. Omgekeerd is voor België samenwerking met Zeeland belangrijk. De commissaris van de Koning is belangrijk bij de bestuurlijke contacten.

Alle samenwerkingen over de grens wordt afgestemd in een bestuurlijk netwerk van de verantwoordelijke overheden. Het belangrijkste overleg hierbij is het Veiligheidsoverleg Westerscheldedelta.

Risicokaart

Op de Risicokaart ziet u op welke locaties er een risico is op rampen. Denk aan ongevallen met gevaarlijke stoffen, grote branden, ongeval op het water of verstoring van de openbare orde. De Provincie is verantwoordelijk voor het beheer van het Zeeuwse gedeelte van de Risicokaart.

Contact

Marloes Slaakweg
+31 6 21124807
m.slaakweg@zeeland.nl