Veiligheid

Een belangrijke taak van de overheid is zorgen voor openbare veiligheid. Daaronder valt ook de rampenbestrijding. De commissaris van de Koning is in de provincie de verantwoordelijke portefeuillehouder voor het toezicht op openbare veiligheid. Hij doet dit als rijksfunctionaris voor de regering.

Rescue Vlissingen

Toezicht rampenbestrijding

Bij een grote ramp of crisis komt de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) samen. Daaruit wordt een Regionaal Beleidsteam gevormd. In de VRZ werken veel partijen samen: brandweer, ambulancediensten, politie, de alarmcentrale van de hulpdiensten, de Zeeuwse gemeenten, de Provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, ziekenhuizen en vele anderen. De bestuurlijke leiding bij een ramp of crisis is in handen van de voorzitter van de VRZ, die ook voorzitter is van het Regionaal Beleidsteam.

De Commissaris van de Koning houdt toezicht op de samenwerking bij een ramp of crisis. Een provinciale crisisstaf ondersteunt hem in zijn werk.

Samenwerking over de grens

Voor Zeeland is goede samenwerking met de Belgische overheden en hulpdiensten van groot belang. Omgekeerd is voor België samenwerking met Zeeland belangrijk. De commissaris van de Koning is belangrijk bij de bestuurlijke contacten.

Alle samenwerkingen over de grens wordt afgestemd in een bestuurlijk netwerk van de verantwoordelijke overheden. Het belangrijkste overleg hierbij is het Veiligheidsoverleg Westerscheldedelta.

Bij de bouw van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen ziet de commissaris van de Koning er samen met de gouverneur van Oost-Vlaanderen op toe dat de hulpverlening bij noodsituaties goed wordt geregeld.

Risicokaart

Op de Risicokaart kunt u zien op welke locaties er een risico is op rampen. Denk aan ongevallen met gevaarlijke stoffen, grote branden, ongeval op het water of verstoring van de openbare orde. De Provincie is verantwoordelijk voor het beheer van het Zeeuwse gedeelte van de Risicokaart.

Contact

Josephine van Dam
+31 6 5548 4455
jmh.v.dam@zeeland.nl