IN ZEELAND zomer 2022

‘In Zeeland’ is het gratis magazine van de Provincie Zeeland. Het verschijnt vier keer per jaar en wordt verstuurd aan lezers die zich hierop abonneren.

Meerdere magazines IN ZEELAND op de leestafel

Beste Zeeuwen,

“Daarom onderzoeken we hoe we wolf én schapen het beste kunnen beschermen.” Deze ene zin uit het artikel ‘Wolven in Zeeland: een sprookje?’ vat het werk van de overheid haarscherp samen. De wolf is een beschermde diersoort en daar mag dus niet op worden gejaagd. Tegelijk is er de zorg van schapen- en geitenhouders voor hun dieren. Die willen ze beschermen. De overheid is er voor de boer én de natuurwaarden, en moet ieders belangen afwegen.

Iets soortgelijks doet zich voor als we samen met veel andere partijen nadenken over de toeristische toekomst van Zeeland in 2030. Veel Zeeuwen verdienen een goede boterham aan toerisme en recreatie. Dorpen aan de kust hebben dankzij datzelfde toerisme een eigen bakker, slager en supermarkt. En veel meer restaurants dan in vergelijkbare plaatsen. Naast zo’n beetje ieder bed van een Zeeuw staat een bed van een toerist, zo is in het artikel over dit onderwerp te lezen.

En dat zorgt óók voor drukte. Druk op de voorzieningen, druk op de natuur. En drukte op weg naar het strand… En dus denken we erover na hoe we het toeristische bezoek over het jaar én de hele provincie kunnen spreiden. Opdat de druk vermindert en de boterham toch goed belegd blijft.

Soms voelt het wezensvreemd met provinciale aangelegenheden bezig te zijn terwijl er oorlog is in Oekraïne. Het leed, de verschrikkingen voor de mensen daar. We zien het dagelijks in de media.

Maar ook wij als Zeeuwen hebben ermee te maken. De prijzen stijgen en Oekraïense vluchtelingen, en die uit andere landen, komen naar Nederland – ook naar Zeeland. Die moeten onderdak hebben, een veilige plek. Dat is een grote en lastige opgave waar met name de gemeenten heel druk mee bezig zijn. Snel daarna: onderwijs voor de kinderen en werk voor hun ouders.

En ook hier heeft de medaille twee kanten. Want met de krappe Zeeuwse arbeidsmarkt kunnen we de Oekraïense hulp eigenlijk heel goed gebruiken…

Han Polman

commissaris van de Koning in Zeeland