Bodemverontreiniging (chemisch)

Voor bodemverontreiniging met chemische stoffen door bedrijfsmatige activiteiten  heeft de Provincie de volgende doelstelling vastgesteld. In 2025 zijn alle onaanvaardbare risico’s bij het huidige gebruik van de zogenaamde spoedlocaties bodem gesaneerd of beheersbaar gemaakt.

De RUD Zeeland begeleidt deze operatie voor de Provincie. Spoedlocaties zijn plekken met bodemverontreiniging die met voorrang gesaneerd of opgeruimd moeten worden.

Buiten de spoedlocaties zijn er nog vele andere plekken waar de bodem verontreinigd is.  Hiervoor geldt dat deze bij het huidige gebruik geen onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen. Sanering gebeurt pas als er op de locatie een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt. Bijvoorbeeld woningbouw: De ontwikkelaar betaalt dan de kosten van de sanering.