Geur

Sommige activiteiten zorgen voor een typische geur. Blootstelling daaraan kan leiden tot hinder. Dit kan het welzijn en/of de gezondheid van mensen beïnvloeden.

geur

Daarom willen we nieuwe overlastsituaties voorkomen. Dat doen we door aandacht te geven aan geurhinder bij nieuwe bedrijvigheid en door gemeenten te adviseren over geurhinder bij het vaststellen van omgevingsplannen.

We willen dat het aantal geurklachten gelijk blijft of daalt. Bovendien willen we dat bedrijven zich houden aan waarmee de kans op geurhinder afneemt. Daarom streven we naar volledige naleving op dit onderdeel.

Uit een recent onderzoek in Sas van Gent bleek dat inwoners toch teveel hinder ervaren van geur. Ook als een geurpanel het tegendeel bewees. Daarom voegen we een paar specifieke vragen over geur toe aan het onderzoek dat de GGD elke vier jaar uitvoert naar milieuhinder. Deze extra vragen worden alleen gesteld aan inwoners die klachten ervaren in bepaalde gebieden.

Samen met de Zeeuwse gemeenten willen we het geurbeleid aanpassen.  Zo werken wij mee aan een nieuwe landelijke Handreiking ‘Geur en Omgevingsplan’.