Omgevingsveiligheid

Externe veiligheid gaat om de directe gevolgen voor inwoners die kunnen ontstaan door het eenmalig vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De Provincie heeft een beperkt aantal taken op dit gebied.

omgevingsveiligheid

Risicovolle bedrijven

Tot onze taken behoort het verlenen van vergunningen en toezicht houden op de grote en risicovolle bedrijven in Zeeland. Bedrijven die het milieu aanzienlijk belasten of een groot veiligheidsrisico vormen, vallen onder het risico zware ongevallen (Brzo). Deze taak hebben wij uitbesteed aan de DCMR Milieudienst Rijnmond

Veiligheidscontour

De industriegebieden Vlissingen-Oost en Dow (inclusief Mosselbanken en Logistiek Park) hebben een veiligheidscontour. Deze contour vormt de grens tussen de risicovolle bedrijvigheid en de leefomgeving. De contour geeft aan waar er nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden. Ook kan de contour risicovolle bedrijven onderling van elkaar scheiden.

De risico's kunt u vinden via Atlas Leefomgeving. Dit gaat verder dan alleen externe veiligheid. Iedereen kan inzicht krijgen in risico's van zijn/haar directe woonomgeving.

Vuurwerk

Alleen gespecialiseerde vuurwerkbedrijven mogen buitenom oud en nieuw vuurwerk afsteken. Deze bedrijven moeten bij de Provincie een ontbrandingstoestemming vragen of een ontbrandingsmelding indienen voor vuurwerkevenementen. Dat staat in het Vuurwerkbesluit.

De toezichthouders bezoeken elk evenement, zowel voor als tijdens het evenement. Zij beoordelen dan of de vuurwerkbedrijven de juiste vuurwerkproducten gebruiken. Daarnaast kijken ze of de veiligheid van het publiek niet in gevaar komt.