Overlast in het milieu

Heeft u een klacht over het milieu? Wilt u een melding van overlast doen? Op deze pagina leest u waar u dit kunt melden.

Spoed

Bij spoed is de overlast gevaarlijk voor de omgeving en denkt u dat er direct actie moet worden ondernomen.

Bel het milieumeldpunt van de Regionale Uitvoeringdienst (RUD) Zeeland op +31 118 41 23 23.

Een aantal bedrijven in Zeeland vallen onder het toezicht van Milieudienst Rijnmond (DCMR). Op de website van DCMR staat welke bedrijven dit zijn. Wanneer u denkt dat industriële bedrijven in uw omgeving voor deze overlast zorgen, bel dan de meldkamer van DCMR op 0888 333 555.

Deze meldpunten zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. U krijgt een medewerker te spreken.

Geen spoed

Heeft uw melding of klacht geen spoed, maak dan gebruik van het meldformulier milieuklachten van de MilieuKlachtenCentrale. Denkt u dat industriële bedrijven in uw omgeving voor deze overlast zorgen, meld dit dan op Overlast melden | DCMR.

Wat is een milieuklacht?

Een klacht over het milieu gaat over een situatie waarin iemand het milieu vervuilt. De overlast heeft invloed op de omgeving waarin we leven of de natuur in de omgeving. In veel gevallen veroorzaakt  een bedrijf in de omgeving de overlast. U kunt denken aan:

  • Geur- of stankoverlast
  • Geluidsoverlast
  • Stofoverlast
  • Afvaldumpingen, het neergooien van afval waar het niet hoort

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op de website van de RUD Zeeland of de website van de DCMR.

Vragen?

Heeft u vragen hierover of andere vragen over het milieu?
Neem contact op met een van onze medewerkers. U kunt ons bereiken via telefoonnummer +31 118 631011 of een e-mail sturen naar milieu@zeeland.nl.