Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)

Bedrijven in Nederland moeten zelf maatregelen nemen om de leefomgeving te beschermen. Zo moeten bedrijven zich houden aan de regels voor veiligheid, gezondheid en milieu.

De overheid controleert of het bedrijf de wetgeving wel voldoende naleeft. Dat gebeurt door het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en het handhaven van de regels die er zijn. Wie het is hangt af van de branche en complexiteit van een bedrijf.

De Provincie en de gemeenten kunnen deze taken laten uitvoeren door een omgevingsdienst. Voor sommige taken is dit zelfs wettelijk verplicht. De Omgevingsdiensten die in Zeeland actief zijn, zijn RUD Zeeland en DCMR. RUD Zeeland voert alle VTH-werkzaamheden uit voor de Provincie Zeeland (en de dertien gemeenten). De DCMR doet dit voor de Provincie bij de meest risicovolle bedrijven.

De Provincie of de gemeente blijft wel altijd verantwoordelijk.

VTH Beleid Zeeland en Regieteam VTH

Voor vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) werken wij nauw samen met de dertien Zeeuwse gemeenten, het Waterschap Scheldestromen, RUD Zeeland, en andere organisaties. Als Provincie hebben we hier een wettelijke coördinatierol in. In 2021 stelden we met deze partners gezamenlijk een VTH beleid vast. Dit betekent dat alle aangesloten organisaties werken volgens de uitgangspunten van dit VTH beleid. Ook de uitvoering van het VTH beleid doen we samen.