Unesco Geopark Schelde Delta

Het Vlaams-Nederlandse mondingsgebied van de Schelde heeft op 27 maart 2024 het Unesco keurmerk ontvangen. Sindsdien heet het officieel: Unesco Geopark Schelde Delta. Het is een afgebakend gebied met een bijzondere geologische structuur en cultuurhistorie.

Schor Paulinapolder lichter-Arjan Hartog

Ontdek Unesco Geopark Schelde Delta

Zee en rivieren hebben in de loop van de tijd lagen achtergelaten in de ondergrond of juist weggesleten. De diverse lopen van de Schelde zijn tekenend voor het landschap. De strijd tussen mens en water, land en zee maakt dit gebied zo bijzonder.

En dat kunt u zelf ontdekken. Er zijn bezoeklocaties zoals een archeologische vindplaats of een aardkundig monument met uitleg over wat er te zien is. Door een bezoek komt u meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Maar bijvoorbeeld ook over de gevolgen van klimaatverandering en de invloed van de mens op het gebied.

De Provincies Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen hebben zich in de afgelopen tien jaar sterk gemaakt om de Unesco status voor elkaar te krijgen. En dat is dus gelukt. 

Met die status wordt het volgende mogelijk:

  • internationale aandacht en wetenschappelijk onderzoek;
  • aandacht vragen voor de regio;
  • een nieuwe onderdeel in het toeristisch en recreatief aanbod in het gebied.

Het Geopark is een levend klimaatlaboratorium en daardoor een waardevolle toevoeging aan het wereldwijde Geopark-netwerk. Er is geen ander Geopark dat een zo duidelijke link legt met het thema klimaatverandering. Schelde Delta heeft de potentie dat te bieden.