Energiesysteem 2050

Steeds meer bedrijven verduurzamen en kiezen daarbij voor elektriciteit als energiebron, in plaats van bijvoorbeeld gas. Om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen moet het energiesysteem anders ingericht worden. Provincie Zeeland heeft hiervoor een plan van aanpak en een projectenlijst vastgesteld: het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK).

Zonnepark op land

Netcongestie

Om de opwarming van de aarde af te remmen, moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind: de energietransitie. Ook steeds meer bedrijven in Zeeland verduurzamen. Denk aan een toenemend gebruik van gebruik van (groene) waterstof, elektrische industriële processen, windparken op zee, zonneparken op land en productie van groen gas. Hierdoor ontstaat een toenemende druk op het elektriciteitsnet: de vraag naar elektriciteit stijgt harder dan het aanbod. Er ontstaat dan overbelasting van het elektriciteitsnet (netcongestie).

Vertraging van grote energieprojecten is een gevolg van netcongestie. Zo kan de verduurzaming van bijvoorbeeld een woonwijk of een fabrieksterrein vertraging oplopen, omdat ze niet op tijd op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden. Om de energietransitie te versnellen en netcongestie te verminderen (en waar mogelijk te voorkomen) is een plan gemaakt (pMIEK). 

Handvat

Het plan van de Provincie brengt ontwikkelingen in het energiesysteem in beeld. Ook wordt een lijst opgesteld waarin energieprojecten met een groot maatschappelijk effect voorrang krijgen. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw ziekenhuis voorrang krijgen op een nieuw casino. Het pMIEK-proces wordt iedere twee jaar doorlopen. In 2025 komt er een bijgewerkte  versie van het pMIEK met een herziene  projectenlijst.

Energieraad Zeeland

Voor de ontwikkeling van het pMIEK is de Energieraad Zeeland opgericht, die bestaat uit een vertegenwoordiging van wethouders uit de deelgebieden (Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Tholen), VNO-NCW, North Sea Port, Gasunie, Tennet, Stedin en de Provincie Zeeland.

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

Het plan kunt u downloaden in de bijlage hieronder.