Aanpak Stikstof

Te veel stikstof is slecht voor de natuur. Ook in Zeeland staat de biodiversiteit in sommige natuurgebieden onder druk. De Provincie Zeeland bekijkt samen met medeoverheden, ondernemers en inwoners waar en met welke maatregelen we de hoeveelheid stikstof kunnen verminderen. De Zeeuwse aanpak richt zich op het herstel van de natuur, het verminderen van de stikstofuitstoot en het mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Waterplas in Natura 2000-gebied De Kop van Schouwen

Waarom is stikstof een probleem?

Stikstof is onmisbaar voor de natuur, planten hebben het nodig. Maar te véél stikstof zorgt ervoor dat veel plant- en diersoorten verdwijnen.

Koeien grazen in natuurgebied Rammegors bij de Philipsdam op het Eiland Tholen

Zeeland: een unieke situatie

De landelijke aanpak stikstof is sterk gericht op maatregelen in de veehouderij. Het merendeel van de stikstofneerslag in onze provincie is echter afkomstig uit buitenland en scheepvaart.

Over de Westerschelde vaart een enorm containerschip. Toeschouwers met fiets op de dijk bekijken het schip.

Zeeuwse Aanpak Stikstof

Sinds 2020 werken we aan de Zeeuwse aanpak stikstof en landelijk gebied. Deze aanpak is gebaseerd op drie pijlers: 1. Stikstofreductie, 2. Natuurherstel en 3. Meten en monitoren

Abdijplein

Stikstofreductie

Biodiversiteit staat onder druk; ook in Zeeland. Alle sectoren moeten aan de slag om er voor te zorgen dat er minder stikstof terechtkomt in kwetsbare natuur. Dat kan met verschillende maatregelen.

Perceel dat is ingedeeld in stroken met verschillende gewassen

Natuurherstel

Een belangrijke pijler in de Zeeuwse aanpak stikstof is het gezond maken en houden van de natuur. Dat doen we op verschillende manieren.

Een graafmachine plagt stukken grond om de natuur te herstellen

Meten en monitoren

Door regelmatig meten van stikstof en monitoren van de natuur kunnen we zien of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben.

Een man op zijn knieën bekijkt de bodem van een bos

Gebiedsgerichte aanpak Landelijk Gebied

Samen met partners werken we aan een gebiedsprogramma met mogelijke maatregelen om stikstof te verminderen. We benaderen dit vanuit Zeeuwse opgaven en kansen.

Ganzen in de Zwaakse Weel met op de achtergrond de molen van 's-Gravenpolder

Praat en denk mee over stikstof

Heeft u mogelijk een oplossing om de stikstofneerslag in een gebied terug te dringen? En wilt u uw ideeën delen met ons? We horen het graag.

Luchtfoto toont aanleg van Waterdunen. Situatie augustus 2017

Veelgestelde vragen over stikstof

Op deze pagina vindt u een overzicht van vaak gestelde vragen, met daarbij de antwoorden.

Afwisseling tussen duin en grasland en bos in natuurgebied Oranjezon