Ammoniak

In het Sloegebied hebben twee bedrijven plannen om bulkterminals voor onder meer ammoniak te realiseren. De Provincie Zeeland is het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunningen. De bedrijven organiseren samen met de Provincie een extra informatiebijeenkomst hierover voor inwoners.

Ontwerptekening bovenaanzicht Evolution Terminal

In het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland speelt waterstof een belangrijke rol. Ammoniak (een verbinding van stikstof en waterstof) wordt daarbij gezien als een efficiënte manier om waterstof op te slaan en te vervoeren. In het Sloegebied hebben twee bedrijven plannen om bulkterminals voor onder meer ammoniak te realiseren. De Provincie Zeeland is het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunningen. Omdat het gaat om nieuwe initiatieven waar mogelijk ook veel vragen over zijn, vindt de Provincie het belangrijk om inwoners en omliggende bedrijven hiervan op de hoogte te brengen. De Provincie Zeeland organiseerde op 18 januari al een informatiebijeenkomst in Dockwize (Vlissingen) hierover, maar wil inwoners nogmaals de kans bieden om zich te laten informeren.

Tweede informatiebijeenkomst

Daarom organiseren de initiatiefnemers samen met de Provincie een tweede informatiebijeenkomst op 19 februari 2024 van 19.00 tot 21.00 uur in Verenigingsgebouw 'Ammekore', Havenweg 2 in Nieuwdorp. Geïnteresseerden in deze ontwikkelingen nodigen we van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Voor de organisatie is het handig om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Wilt u zich voor donderdag 15 februari aanmelden via het aanmeldformulier?

Aanmeldformulier Informatiebijeenkomst ammoniak opslag 19 februari 2024

Over de projecten

Evolution Terminal BV en Vesta Terminals BV hebben plannen in het Sloegebied van Vlissingen voor de bulkopslag van onder meer Ammoniak. Door Evolution Terminal BV is voor de omgevingsvergunning ondertussen een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In het MER worden de milieu- en veiligheidseffecten van de voorgenomen activiteit op de omgeving in beeld gebracht ten behoeve van de besluitvorming over de omgevingsvergunning. Het MER van Evolution Terminal BV liggen samen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de aanvraag omgevingsvergunning vanaf 11 januari 2024 tot en met 22 februari ter inzage liggen bij:

  • het Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg, uitsluitend op afspraak via e-mailadres provincie@zeeland.nl onder vermelding van uw naam en het zaaknummer 386003;
  • het stadhuis van de gemeente Vlissingen, Paul Krügerstraat 1, 4382 MA Vlissingen, na telefonische afspraak;
  • het stadhuis van de gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand, na telefonische afspraak;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl onder vermelding van uw naam en het zaaknummer 2164954, of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

De stukken zijn ook digitaal te raadplegen via de website van de Provincie Zeeland en op overheid.nl. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen deze stukken lezen en hier eventueel op reageren in de vorm van een zienswijze.

Programma informatiebijeenkomst

Naast de toelichting op het initiatief van Evolution Terminals BV zal ook Vesta Terminals BV een toelichting geven op hun plannen. De Omgevingsdienst DCMR (als inhoudelijk deskundige en gemandateerde namens de Provincie de vergunning te verlenen en het MER goed te keuren) zal ook een toelichting geven. Ook is een medewerker van de Veiligheidsregio aanwezig. Na de toelichtingen is er voldoende mogelijkheid om vragen te stellen.

Datum:                        19 februari 2024
Locatie:                       Verenigingsgebouw 'Ammekore' in Nieuwdorp
Tijdstip:                       19.00 - 21.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur