Maatschappelijk verantwoord aanleggen rotonde

We hechten veel waarde aan duurzaamheid en dragen zorg voor mens en milieu. We zoeken continu naar mogelijkheden om maatschappelijke verantwoord ondernemen vorm te geven. Zo investeren we in duurzame ontwikkelingen en technieken. Dat we daarin vooruitstrevend zijn blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop we duurzame grondstoffen gebruiken in onze wegenprojecten. We laten graag medewerker Marko Verkaart aan het woord die zich bezighield met de duurzame aanleg van een rotonde bij Ritthem.

Marko Verkaart als projectleider bij rotonde Ritthem

“Mijn werk is meer dan een rotonde aanleggen”

Het verkeer wordt steeds drukker, ook in Zeeland. Regelmatig kijkt de Provincie Zeeland of de wegen nog veilig genoeg zijn. Enkele jaren geleden bleek het kruispunt op de aansluiting Ritthemsestraat (N662)-A58/Marie Curieweg nabij Ritthem op sommige tijden wel erg druk. En door de ontwikkelingen en bouw in de nabije omgeving wordt er nog meer verkeer verwacht. Daarnaast stond er een advies in een onderzoek van Rijkswaterstaat om deze kruising veiliger te maken. Kortom: er was behoefte aan een verkeersveilige oplossing die bovendien de toekomstige verkeersstromen kan verwerken.

Een rotonde duurzaam aanleggen

Projectleider Marko Verkaart keek ter plekke en na diverse ontwerpen en veel overleggen werd besloten tot de aanleg van een rotonde zoals deze nu ook buiten is te zien. “Een rotonde stroomt sneller door en is verkeersveiliger. Daarna ga je kijken vanuit de Greendeal en het klimaatakkoord hoe je deze rotonde zo duurzaam mogelijk aanlegt”, vertelt Marko.

De nieuwe rotonde ligt vlak bij Ritthem, nabij de snelweg A58. De rotonde is nu de toegang tot deze snelweg, de Ritthemsestraat richting Ritthem, Vlissingen-Oost en de Marie Curieweg richting het bedrijventerrein Souburg. Marko: “Maar het begon met verschillende schetsen die we hebben gemaakt. Na overleg met de verschillende overheden, de bedrijven, aanwonenden en belanghebbenden kwam er een definitief ontwerp. Daar ga je mee aan de slag.”

Archeologische vondsten

Voordat er begonnen werd met het aanpassen van de kruising is er al veel werk verzet. Allereerst bekijk je welke kabels en leidingen er liggen. Ook de samenstelling van de bestaande verharding en bermen worden onderzocht. Vervolgens bekijk je of er nog explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog. Dan komt er een onderzoek of er belangrijk archeologische dingen in de grond aanwezig zijn. In dit geval zaten er restanten van een boerderij uit de 12e eeuw onder vlakbij het kruispunt. Bij de opgravingen werden er onder andere muntjes, een sleutel, knopen en boten gevonden. Deze zijn veiliggesteld.

Een plastic fietspad

Marko: "Dit was voor mij het eerste project met elektrisch materieel. De machines moesten elektrisch aangedreven zijn, omdat deze minder CO2-uitstoot geven. In zo’n eerste project kom je erachter dat er te weinig laadmogelijkheden zijn in de omgeving. Dat leer je dan voor de volgende keer, dat er meer laadstations voor grote accu’s moeten komen in Zeeland.”

"Tijdens het voorbereiden en uitvoeren ben ik voortdurend aan het zoeken naar de beste keus. Welk materiaal heef welke invloed op het milieu? Maar ook hoe zeker is het dat het goed werkt en veilig is? Wat is er allemaal op de markt? En valt het binnen het budget? Je hebt heel veel duurzame opties die je tegen elkaar af moet wegen." Bij dit project is er gekozen voor het gebruik van asfaltgranulaat (oud in nieuw asfalt) en het betongranulaat afkomstig uit de sloop van de gebouwen van het vroegere Termphos-terrein. Er is ook een plastic fietspad (Plastic Road) aangelegd van gerecycled plastic. Het eerste plastic fietspad van Zeeland! Marko ging drie keer per week kijken tijdens de aanleg van de rotonde.

"Het is best wel spannend als ze alles daadwerkelijk gaan uitvoeren. Waar gaat al het verkeer naar toe tijdens een afsluiting? Komen er geen opstoppingen? Hebben de hulpdiensten er geen hinder van? Weet iedereen ervan? Natuurlijk heb je dat van te voren via een omgevingsmanager allemaal proberen te ondervangen, toch blijf het spannend!", vertelt Marko. Gelukkig waren er geen onvoorziene omstandigheden. Toen de eerste auto’s over de rotonde heen reden en mensen hun duim op staken was het project voor Marko geslaagd. “Natuurlijk gaan we het project bespreken en bekijken hoe het volgende project bijvoorbeeld nog duurzamer kan. Maar dit was sowieso een mooi vooruitstrevend project!”