Bernadette Klarenaar

Waarnemend Concerncontroller

Functiebeschrijving:

  • De onafhankelijke positie van de afdeling control
  • Het uitvoeren van leer- en verbeteraudits
  • Toetsing op de uitvoering van de planning & control cyclus
  • Onafhankelijk advies
  • Uitvoeren verbijzonderde interne controle
  • Toetsing van risicomanagement
  • Projectaudits
  • Onderzoek naar doelmatigheid en de doeltreffendheid van uitgevoerd beleid