Durk-Jan Lagendijk

Opgavemanager Landelijk Gebied en Stikstof

Functiebeschrijving:

  • Coordinatie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) in Zeeland
  • Zeeuws Gebiedsprogramma NPLG
  • Strategische aanpak Stikstof
  • Zeeuwse coördinatie aanpak stikstof
  • Monitoring en data
  • IPO vertegenwoordiger AC Stikstof
  • Verbinding stikstofopgave met vergunningverlening NBwet