Niels Elshof

Programmamanager Energie & Klimaat

Functiebeschrijving:

 • Klimaatadaptatie Strategie Zeeland
 • Zeeuws Deltaplan Zoet Water
 • Herijking Deltaprogramma en zeespiegelstijging
 • Meerlaagsveiligheid
 • Regionale Energiestrategie (RES)
 • Smart Delta Resources
 • CUST/industriële buisleidingen
 • Waterstof
 • Warmtetransitieplannen
 • Aquathermie
 • Restwarmte en warmtenetten
 • Elektrisch rijden en laadinfrastructuur
 • Energieinfrastructuur
 • Windmolens en zonnepanelen
 • 380 kV-verbinding TenneT en aanlanding wind-op-zee
 • Energie uit water
 • Verduurzaming en ambitieweb grond- weg- en waterbouw
 • Stichting Zeeuwse Publieke Belangen