Renske de Jong

Programmamanager Woonplaats: Zeeland (Fysieke Leefomgeving)

Functiebeschrijving:

 • Gebiedsvisie Veersemeer
 • Oosterscheldevisie
 • Uitvoering kustvisie
 • Recreatie en Toerisme / TUA
 • Westerschelde / VNSC
 • Zuidwestelijke Delta, Grevelingen, Volkerak-Zoommeer
 • Toekomstbestendig wonen
 • (Strategie) Bedrijventerreinen
 • Milieubeleid (grote B)
 • Grondwater, waterkwaliteit, zwemwater
 • NOVI-gebieden
 • Implementatie Omgevingswet