Agendacommissie

De Agendacommissie bewaakt onder andere de werkwijzen van de commissies. Daarnaast stelt de Agendacommissie de concept-agenda’s van de commissies op.

De Agendacommissie adviseert het Presidium over de strategische opgaven agenda van Provinciale Staten.​​

Naam Fractie
De heer C.L.W. van den Berge SGP
De heer H.J. van Geesbergen (voorzitter) VVD
De heer M.A. van ’t Westeinde CDA
De heer W. Willemse 50PLUS
De heer R.L. Brunke Pro
De heer G.W.A. Temmink (plv. voorzitter)

GL