Agendacommissie

De Agendacommissie bewaakt onder andere de werkwijzen van de commissies. Daarnaast stelt de Agendacommissie de concept-agenda’s van de commissies op.

De Agendacommissie adviseert het Presidium over de strategische opgaven agenda van Provinciale Staten.​​ In de vergadering van Provinciale Staten van 21 april 2023 worden de namen van de leden van de Agendacommissie vastgesteld.

Naam Fractie
dhr. J.J. van Burg SGP

dhr. C.H.J. Hanse

BBB
dhr. G.W.A. Temmink PvdA-GL
dhr. M.A. van 't Westeinde CDA
dhr. B.A. Schutz VVD