Agendacommissie

De Agendacommissie is onder meer belast met het bewaken van efficiënte en onderling uniforme werkwijzen van de commissies en het adviseren van het Presidium bij het opstellen van de agenda’s. 

Ook bewaakt en adviseert de Agendacommissie het Presidium over de strategische opgaven agenda van Provinciale Staten.​​ 

Naam Fractie
De heer C.L.W. van den Berge SGP
De heer H.J. van Geesbergen (voorzitter) VVD
De heer M.A. van ’t Westeinde CDA
De heer W. Willemse 50PLUS
De heer R.L. Brunke Pro
De heer G.W.A. Temmink (plv. voorzitter)

GL