De auditcomissie beoogt met haar advisering de controlerende en kaderstellende taken van Provinciale Staten te facilitieren en te versterken.

De commissie beoordeelt hiertoe de provinciale activiteiten met betrekking tot de interne controle en verslaggeving, financieel beleid en beheer. 

Naam Fractie
De heer A.G.M. Veraart ​D66
De heer G.W.A. Temmink GL
Mevrouw J.L. Kool-Blokland CDA
De heer J.H. Verburg CU
De heer D.W. Bierens VVD
Mevrouw C.J. van der Vliet-Hart PvdA
De heer J.A. Rottier SGP