Een burgercommissielid is een vertegenwoordiger van een Statenfractie in een Statencommissie. Hij of zij is geen Statenlid, maar heeft wel op de kieslijst van een fractie gestaan bij de laatste verkiezingen.

Burgercommissieleden worden door de voorzitter van de commissie beëdigd. Daarmee hebben zij tijdens de commissievergadering eenzelfde positie als Statenleden. Beiden dragen bij aan de opinievorming en voorbereiding van de besluitvorming voor de fractie.