Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief biedt u de mogelijkheid  als inwoner van Zeeland om zaken in een vergadering van Provinciale Staten te bespreken en op de agenda te laten plaatsen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Het voorstel of gespreksonderwerp moet:

  • concreet zijn;
  • betrekking hebben op een onderwerp dat onder de bevoegdheid van Provinciale Staten valt;
  • nauwkeurig aangeven welke beslissing Provinciale Staten zouden moeten weten;
  • een onderbouwing van het verzoek geven;
  • behalve door de indiener(s), door minimaal 500 kiesgerechtigde burgers worden ondertekend.

Een aantal onderwerpen is uitgesloten van een burgerinitiatief, zoals bijvoorbeeld de provinciale belastingen. Zodra uw voorstel binnenkomt, beoordelen Provinciale Staten of het aan alle voorwaarden voldoet. Is dat inderdaad het geval dan komt uw burgerinitiatief op de agenda te staan. De indiener mag het voorstel tijdens deze vergadering mondeling toelichten. Als het voorstel eerst in een Statencommissie wordt besproken, wordt u ook in de gelegenheid gesteld aan de commissie een toelichting te geven.

Provinciale Staten nemen in hun vergadering een besluit over uw burgerinitiatief. U ontvangt  hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht en toelichting. Vervolgens wordt het besluit algemeen bekend gemaakt.

Wilt u meer weten over het burgerinitiatief neem dan tijdens kantooruren contact op met de Statengriffie tel. +31 118 631886. Het verzoek kunt u sturen aan de commissaris van de Koning, t.a.v. de Statengriffie, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.