Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief geeft u de mogelijkheid als inwoner van Zeeland om zaken in een vergadering van Provinciale Staten te bespreken en op de agenda te laten plaatsen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Het voorstel of gespreksonderwerp moet:

  • Concreet zijn;
  • gaan over een onderwerp dat onder de bevoegdheid van PS valt;
  • nauwkeurig aangeven welke beslissing PS zouden moeten nemen
  • een onderbouwing van het verzoek geven;
  • behalve door de indiener(s), door minimaal 500 kiesgerechtigde inwoners zijn ondertekend.

Een aantal onderwerpen is uitgesloten van een burgerinitiatief, zoals bijvoorbeeld de provinciale belastingen. PS beoordelen of uw voorstel aan alle voorwaarden voldoet zodra deze binnenkomt. Voldoet uw voorstel aan alle voorwaarden? Dan komt uw burgerinitiatief op de agenda te staan. De indiener mag het voorstel tijdens deze vergadering mondeling toelichten. Als het voorstel eerst in een Statencommissie wordt besproken, krijgt u ook de mogelijkheid om een toelichting te geven aan de commissie.

PS nemen in hun vergadering een besluit over uw burgerinitiatief. U ontvangt  hierover zo snel mogelijk een brief of e-mail met een toelichting. Daarna wordt het besluit algemeen bekend gemaakt.

Wilt u meer weten over het burgerinitiatief? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de Statengriffie. Dat kan door te bellen naar +31 118 631886. Het verzoek kunt u sturen aan de commissaris van de Koning, t.a.v. de Statengriffie, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.