Vereniging Oud-Statenleden

De Vereniging van oud-Statenleden (VOS) van de provincie Zeeland is in 2009 opgericht en telt ongeveer 70 leden. Oud-Statenleden en oud-gedeputeerden van de Provincie Zeeland kunnen lid worden. Ook kan men donateur worden.

Doel vereniging

Het doel van de vereniging is:

  • De band tussen oud-leden van de van Zeeland en deze provincie behouden;
  • Het onderling contact tussen die oud-leden te bevorderen;
  • De leden van de vereniging op de hoogte houden van ontwikkelingen in de provincie;
  • De leden van de vereniging zijn ambassadeurs van de Provincie Zeeland.

Bestuursleden

  • Koos Meulenberg (CDA), voorzitter
  • Jan Verkleij,  secretaris
  • Jan van Oosten (CU), penningmeester
  • Frans van Kollem (GL), lid
  • Loes Passieux (SP) , lid

Activiteiten

De VOS Zeeland organiseert jaarlijks een of twee werkbezoeken, waarbij een gebied of onderwerp centraal staat dat op dat moment actueel is. Er is ook altijd voldoende tijd om met elkaar bij te praten en de afsluiting van het programma is een gezamenlijk diner.

Lid worden

De contributie bedraagt 25 euro. Wilt u zich aanmelden als nieuw lid of wilt u meer weten over de vereniging, dan kunt u contact opnemen met de secretaris Jan Verkleij  tel. +31 118 642824

E-mail: jmm.verkleij@kpnplanet.nl