Jaarstukken 2019; jaarverslag en jaarrekening

1 april 2020
|
Publicatie

De vraagstukken waar we in Nederland mee geconfronteerd worden zijn groot. De grote overgangen rond bijvoorbeeld energie, klimaat en verplaatsing vragen inzet van alle overheden, en de rol van de provincies daarin neemt toe. Dat vraagt financiële ruimte om invulling te kunnen geven aan die rol.

Publicatie

Het begin van 2019 stond in het teken van de verkiezingen van Provinciale Staten. Na de verkiezingen in maart hebben wij een nieuw akkoord geschreven, onder de titel “Samen verschil maken”. En hoewel dezelfde partijen de coalitie vormen als in de vorige periode, zijn er toch een aantal zaken wezenlijk veranderd. “Samen verschil maken”, de titel van het coalitieakkoord,  betekent immers ook samen als PS en GS, en samen als coalitie en niet-coalitiepartijen. Wij constateren dat “samen verschil maken” een motto van heel PS geworden is, zodat we ook écht samen écht verschil kunnen maken. In dat akkoord hebben we onderscheid gemaakt tussen strategische opgaven, waarin we samen met onze partners verschil maken, naast uitvoeringsprogramma’s en grote projecten. De begroting 2020 is aangepast op die indeling.  

Over onze opgaven hebben we in augustus op een bijzonder constructieve manier gezamenlijk als college en staten gesproken: hoe zien we die opgaven, welke kant moeten die op en hoe betrekken we onze partners daarbij? Hoe geven we samen vorm aan de principes van netwerksturing? Het uitgangspunt daarbij is dat “onze opgaven” de opgaven van PS en GS gezamenlijk zijn: samen vormen we immers het éne provinciebestuur van Zeeland. Die werkwijze, waarin we samen als college en staten richtingen doordenken en uitzetten, moeten we vasthouden. In open gesprekken over hoe de rollen van GS en PS elkaar kunnen versterken, gericht op maximaal resultaat voor Zeeland.

Overzicht voorgaande jaarstukken: