Voorjaarsnota 2021

23 april 2021
|
Publicatie

De gevolgen van de coronacrisis zullen nog lange tijd merkbaar blijven. De Provincie wil daarom extra investeren in coronaherstel voor de zwaar getroffen sectoren MKB en cultuur. Daarnaast blijft ze investeren in opgaven die samen met Rijk, gemeenten en het waterschap worden opgepakt.

Moeder en kind bekijken natuur via verrekijker

Dat staat in de Voorjaarsnota 2021 die Gedeputeerde Staten aanbieden aan Provinciale Staten. In deze nota blikken GS terug op de afgelopen twee jaar, omdat het college zich nu halverwege haar bestuursperiode bevindt. Naast het meebetalen aan maatregelen die het Rijk neemt, wil de Provincie ook gerichte stappen zetten om de sectoren waar de grootste klappen vallen, het MKB en de cultuursector, te ondersteunen. Het gaat om € 3,7 miljoen voor stimulerings- en ondersteuningsregelingen voor het MKB en € 3,6 miljoen voor stimulering van cultuur. Daarvan is €1,5 bestemd voor het Zeeuws Stimuleringsfonds cultuur (met onder andere een regeling voor versterking en vernieuwing van de cultuursector) en € 2,1 voor de ontwikkelagenda cultuurveld 2021 – 2024.