Voorjaarsnota 2022

22 april 2022
|
Publicatie

De Provincie Zeeland trekt voor de komende jaren enkele miljoenen uit om te investeren in de woonagenda, die samen met de gemeenten is opgesteld. Dat blijkt uit de voorjaarsnota en de jaarrekening van de Provincie, die Gedeputeerde Staten deze week aanbieden aan Provinciale Staten.

Oever Veerse Meer

In de jaarrekening (zie P&C Portaal Provincie Zeeland) staat waar de Provincie vorig jaar het geld aan heeft besteed.  

In de voorjaarsnota staat dat wegenprojecten en –onderhoud flink duurder worden door de hoge inflatie. Daarom verhoogt de Provincie de opslag op de motorrijtuigenbelasting met 2,5%. Dat is minder dan de echte inflatie, maar op dit moment voldoende. Doordat er over vorig jaar geld is overgebleven (zo’n € 7 miljoen) en de Provincie ook geld uit de spaarpot haalt, hoeft er nu niet bezuinigd te worden. Er komt zelfs extra geld voor de visie op wonen, die de Provincie en de gemeenten samen gemaakt hebben. Tot en met 2024 blijft de Provincie alles doen wat ze nu doet. Na de verkiezingen van volgend jaar zal het nieuwe college kiezen wat wel en niet doorgaat.