Bodem; Kaarten

De Provincie Zeeland beschikt over verschillende digitale kaarten, die gebruikt worden binnen het bodemwerkveld. Deze digitale kaarten zijn hier te vinden: https://kaarten.zeeland.nl/map/zeeuwsbodemvenster

weergave van de kaart van Zeeland met ingeschakelde kaartlaag bodem

Nog niet alle kaarten zijn beschikbaar als kaartlaag in Zeeuws Bodemvenster. Hieronder vind u een overzicht van kaarten die mogelijk nog missen.

Open Dataportaal Zeeland

Daarnaast verzamelt en beheert de Provincie Zeeland veel geografische informatie, die op een kaart kan worden weergegeven. Deze gegevens zijn ontsloten op het Open Dataportaal Zeeland: https://dataportaal.zeeland.nl/dataportaal/srv/dut/catalog.search#/home.

Naast de interactieve kaarten die de Provincie Zeeland op dit platform beschikbaar stelt, kunnen veel van deze data gebruikt worden voor eigen kaarten, websites of applicaties. Daarnaast bestaat er ook het Nationaal Georegister (NGR). Bestanden van de provincie Zeeland zijn hier ook te vinden en te raadplegen: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home

Externe kaarten

Hieronder vind u een lijst van externe organisaties of initiatieven die ook bodemdata uitsluiten in de vorm van kaarten of modellen: